มทบ.24 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ(ช/ญ) วุฒิ ม.3 บัดนี้-9ม.ค.62

Advertisement   Advertisement   มณฑลทหารบกที่ 24 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2562 เพิ่มเติม (เดิม 4 อัตรา ประกาศรับเพิ่มอีก 6 อัตรา) รวม รับ 10 อัตรา ดังนี้ Advertisement พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา พนักงานธุรการ 2 อัตรา พนักงานบริการ 7 อัตรา รับสมัครสอบถึงวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัอุดรธานี    

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 17-21ธ.ค.61

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. พนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 2. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ภายในวันที่ 17-21 ธ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ    

กรมสรรพากร รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-26ม.ค.61

    กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรคงค้าง 1 อัตรา เงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาทรวมเป็นเงินที่ได้รับเดือนละ 15,000 บาท ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี ภายในวันที่ 15-26 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา15-19ม.ค.61

    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี ภายในวันที่ 15-19 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สพป.อุดรธานี เขต1 รับสมัครครูธุรการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา21อัตรา เงินเดือน15,000 9-15ม.ค.61

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 21 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2) เป็นผู้มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 9-15 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 3-12ม.ค.61

    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (มี ป.ตรีทุกสาขา) รับสมัครวันที่ 3 -12 มกราคม 2561 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศฉบับที่ 1)  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศฉบับที่ 2)        

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี รับสมัครนักวิชาการพัสดุ วุฒิ ป.ตรี 17-24พ.ย.60

    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคลและระบบสวัสดิการ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี ภายในวันที่ 17-24 พ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042-295504-7 ต่อ 231 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 15-24ส.ค.60

  กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางประมงน้ำจืด ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสัตววิทยา ทางพันธุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ภายในวันที่ 15-24 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042 221 167 คลิกที่นี่ […]

ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 15-22ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 21 อัตรา วุฒิ ม.6 เงินเดือน 10,430 บาท ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 3 ภายในวันที่ 15-22 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.6-18ก.ค.60

  กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ วุฒิ ปวช. ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาพณิชยการ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ภายในวันที่ 6-18 ก.ค.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042 221 167 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2 4
error: