มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 10 ตำแหน่ง (1-15 ก.ย.56)

Advertisement มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 10 ตำแหน่ง (1-15 ก.ย.56)   Advertisement                   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 10 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่งสายวิชาการ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ภาษาไทย 2 อัตรา รัฐประศาสนศาสตร์ 2 อัตรา การศึกษาปฐมวัย 2 อัตรา สังคมศึกษา/เศรษฐศาสตร์ 2 อัตรา นิติศาสตร์ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.โท/ป.เอก (สาขาดูได้ตามลิ้ง) Advertisement สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ […]

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 24 อัตรา สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค (21 – 27 ส.ค.56

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 24 อัตรา สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค (21 – 27 ส.ค.56)     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังกัด กองแผนงานและวิชาการ ส่วนกลาง  นนทบุรี 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ด้านจุลชีววิทยา) อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง […]

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (26 – 30 ส.ค.56)

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (26 – 30 ส.ค.56)     สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.อุดรธานี เปิดรับสมัครงานราชการสำหรับท่านที่สนใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัครงาน   อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน <<   

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (29 ก.ค. – 2 ส.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (29 ก.ค. – 2 ส.ค.56)     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต มีหนังสือรับรองการทำงานด้านการเงินและบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี […]

ม.ราชภัฎอุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (บัดนี้ – 30 ก.ค.56)

ม.ราชภัฎอุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (บัดนี้ – 30 ก.ค.56)     ม.ราชภัฎอุดรธานี เปิดรับสมัครงานราชการ   พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมีรายละเอียดดังนี้   จำนวนว่าง 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคณิตศาสตร์, สถิติ, สถิติประยุกต์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอร์ฟแวร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครงานราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี : ด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้– 31  กรกฎาคม 2556 ในเวลาราชการ (จันทร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ส.ค. 2556 ณ  ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และทางเว็บไซต์ […]

1 3 4