กรมหม่อนไหม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช.16-22พ.ค.60

Advertisement   Advertisement กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ช่างเครื่องกล 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,285 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างกล, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างยนต์ 2. พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,285 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิ ม.3  Advertisement ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โทร.042-910119 ภายในวันที่ 16-22 พ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(47อัตรา)อบจ.อุดรธานี รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ปวช/ปวส/ปวท/ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-9มี.ค.60

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 18 ตำแหน่ง 47 อัตรา ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มให้ครบถ้วน ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กงการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 1) สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ภายในวันที่ 1-9 มี.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4224 4394 ต่อ 701 หรือทางเว็บไซต์ www.udonpao.go.th (โปรดแต่งกายสุภาพเมื่อมาติดต่อราชการ)       คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม   

(50อัตราสมัครออนไลน์)กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงานวุฒิ ปวส/ป.ตรี3-17มี.ค.60

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมท่าอากาศยาน 1. บุคลากร 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนกลาง) – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนกลาง) – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 3. พนักงานธุรการ 6 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเลขานุการกรมและหน่วยงานในส่วนกลาง – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 4. วิศวกรโยธา 3 อัตรา เงินเดือน […]

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี 21-28ก.พ.60 เงินเดือน18,000

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี/ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน/ ทางการเงินและธนาคาร/ เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์การเงิน/เศรษฐศาสตร์การคลัง/เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถ.อธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ภายในวันที่ 21-28 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(สมัครออนไลน์)กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ7-21ก.พ.60

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิ ป.ตรี 19 อัตรา บรรจุในหลายจังหวัด เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://dip.job.thai.com 7-21 ก.พ.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 14 หน้า (รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงรายละเอียดบางส่วน)                        

(สมัครออนไลน์)กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบรับราชการ วุฒิ ม.6/ปวช.1-15ก.พ.60

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างเจาะน้ำบาดาล 18 อัตรา คุณวุฒิ ม.6/ปวช. บรรจุในจังหวัดต่างๆ เปิดรับสมัคร 1-15 ก.พ. 60 ทางเว็บไซต์ http://www.dgr.go.th หรือ https://dgr.job.thai.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงรายละเอียดบางส่วน)     

(กทม.-ภูมิภาค)สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ30ม.ค.-10ก.พ.60

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา วุฒิ ปวช./ป.ตรี ปฏิบัติงานส่วนกลางและภูมิภาค เปิดรับสมัคร 30 ม.ค.-10 ก.พ.60  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงรายละเอียดบางส่วนเท่านั้น)             

(12อัตรา)รพ.อุดรธานี รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ปวช/ปวส/ป.ตรี บัดนี้-20ม.ค.60

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง 12 อัตรา วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี เปิดรับสมัครบัดนี้-20 ม.ค.60 

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค6(อุดรธานี) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-17ม.ค.60

สำนักตวจสอบพิเศษภาค 6 (จังหวัดอุดรธานี) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าทางด้านบัญชี ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 9 ถ.ประชาอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ภายในวันที่ 26 ธ.ค.59-17 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042-246569 ต่อ 110, 140 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  

รพ.ธัญญารักษ์อุดรธานี รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. 24พ.ย.-9ธ.ค.59

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานขับรถยนต์) 1 อัตรา คุณวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. เปิดรับสมัคร 24 พ.ย.-9 ธ.ค.59 รายละเอียดดังนี้

1 2 3 4