กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 2-6ก.ค.61

Advertisement   Advertisement   กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารมวลชนหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ Advertisement ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ฝ่ายบริหารทั่วไป อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายในวันที่ 2-6 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช.21-29มี.ค.61

    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานชั้นต้น ตำแหน่งเจ้าหน้าทีประกันสังคม จำนวน 2 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 9,400 บาท + ค่าครองชีพรายเดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา วันที่เปิดรับสมัคร : 21 – 29 มีนาคม 2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 20-28มี.ค.61

    กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ คุณวุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ภายในวันที่ 20-28 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 074 312 595 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี14-20มี.ค.61

    กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ขอและยื่่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายในวันที่ 14-20 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการท่องเที่ยว รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก ปฏิบัติงานกทม.-ภูมิภาค บัดนี้-15ก.พ.61

    กรมการท่องเที่ยว รับสมัครอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 11 จังหวัด 19 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา  1. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดเชียงราย 3 อัตรา 2. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดเชียงใหม่ 2 อัตรา 3. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดภูเก็ต 1 อัตรา 4. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดชลบุรี 1 อัตรา 5. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสงขลา 1 อัตรา 6. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดกาญจนบุรี 1 อัตรา 7. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 อัตรา 8. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดกรุงเทพ 6 อัตรา 9. พื้นที่ปฏิบัติงาน จังหวัดพังงา 1 อัตรา 10. […]

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 5-9ก.พ.61

    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 4 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 5-9 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา5-9ก.พ.61

    กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานประจำสำนักงาน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.035 782603 2. พนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา ถ.นครนอก อ.เมือง จ.สงขลา โทร.074 307048 ภายในวันที่ 5-9 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.บัดนี้-26ม.ค.61

    กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ แขวงทางหลวงชนบทยะลา คุณวุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2) หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 9 ปี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนคลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 22-26 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-7425-0774 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 19-31ม.ค.61

    กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางประมงน้ำจืด ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะล ทางสัตววิทยา ทางพันธุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ภายในวันที่ 19-31 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 074 312 595 […]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก ปิดรับสมัคร22ธ.ค.,25ธ.ค.60

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครคดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา คุณวุฒิ ป.เอก ปิดรับสมัคร 22 ธ.ค.60 และ 25 ธ.ค.60 สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โทรศัพท์,โทรสาร 0-7431-7616 หรือ ชั้น 1 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โทรศัพท์,โทรสาร 0-7460-9616 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารฉบับที่ 1)  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารฉบับที่ 2) 

1 2 9
error: