(15อัตรา สมัครออนไลน์)กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ24พ.ย.-16ธ.ค.59

Advertisement Advertisement กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิ ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา กลุ่มบริหารงานทั่วไป 1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 3. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ Advertisement 4. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านห้องปฏิบัติการ) 10 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ […]

(สมัครออนไลน์)สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 28พ.ย.-20ธ.ค.59

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน คุณวุฒิ ป.โท/ป.ตรี 5 ตำแหน่ง 1. เศรษฐกร (ปริญญาโท) เงินเดือน 17,500 บาท – ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  2. เศรษฐกร (ปริญญาตรี) เงินเดือน 15,000 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) เงินเดือน 15,000 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4. นิติกร (ปริญญาตรี) เงินเดือน 15,000 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 5. นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) เงินเดือน 15,000 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)ธกส.รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป 21พ.ย.-9ธ.ค.59

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคารไม่เกินระดับ 9 ปฏิบัติงานประจำฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติงานด้านสถาปนิก 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ – เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบเท่าด้านสถาปัตยกรรมหลักจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สถาปัตยกรรมหลักจากสถาปนิก ในระดับภาคีสถาปนิก หรือสูงกว่า – ต้องมีประสบการณ์ด้านการออกแบบ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในงานประเภทอาคารสำนักงาน หรืออาคารพักอาศัยรวม หรืออาคารโรงพยาบาล หรืออาคารสาธารณะ และต้องมีอาคารอย่างน้อย 1 โครงการที่เป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารที่มีพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป) – มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office และโปรแกรม Auto CAD ในงานด้านวิชาชีพได้ดี – มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การออกแบบอาคาร 3 มิติ (3D) เพื่อประกอบการนำเสนอผลงานทางวิชาชีพ (Presentation) […]

(20อัตรา)สนง.สถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา 28พ.ย.-22ธ.ค.59

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 20 อัตรา (บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ ใช้บรรจุทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) เงินเดือน 11,500-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวท./อนุปริญญา/ปวส. หรือสูงกว่า สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.nso.go.th หรือ https://nso.job.thai.com ภายในวันที่ 28 พ.ย.-22 ธ.ค.59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(สมัครออนไลน์)กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ป.โทขึ้นไป เงินเดือน40,000

กองกายภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.โทขึ้นไป เงินเดือน 40,000 บาท เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ บัดนี้-30 พ.ย.59 รายละเอียดดังนี้

(33อัตรา สมัครออนไลน์)กรมชลประทานเปิดสอบเข้ารับราชการ รับสมัคร25พ.ย.-20ธ.ค.59

กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน 33 อัตรา คุณวุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.rid.go.th หรือ http://job.rid.go.th ภายในวันที่ 25 พ.ย.-20 ธ.ค.59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 1. วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 17 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ หรือทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป 2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 10 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ […]

(15อัตรา สมัครออนไลน์)กรมอุทยานฯ เปิดสอบพนักงานราชการ รับสมัคร24-30พ.ย.59

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://dnp.job.thai.com ภายในวันที่ 24-30 พ.ย.59 ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท – สังกัด กองคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา (ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)) 1 อัตรา – สังกัด สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช (ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)) 1 อัตรา – สังกัด สำนักอุทยานแห่งชาติ (ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)) 1 อัตรา – สังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) 1 อัตรา – สังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 2 […]

(ด่วน!) ธปท.สำนักงานภาคใต้ รับสมัครเศรษฐกร/เศรษฐกรอาวุโส วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-20พ.ย.59

ความรับผิดชอบหลัก ● ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ติดตาม พัฒนาปรับปรุง และวางแนวทางการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ ● ปฏิบัติงานโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการ ● ปฏิบัติงานสำรวจ วิเคราะห์ วิจัยเชิงลึก เกี่ยวกับสาขาการผลิตที่สำคัญ ประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงภาวะการค้าชายแดนและวิธีการชำระเงิน ● การนำเสนอประเด็นและให้ความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภาค ● สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจการเงินในภูมิภาค นโยบายการเงิน และสายงานอื่น ตา.มที่ขอความร่วมมือมา คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร ● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร ● ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60 /CBT […]

(สมัครออนไลน์)กรมโยธาฯ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี 18พ.ย.-9ธ.ค.59

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://job.dpt.go.th หรือ http://www.dpt.go.th ภายในวันที่ 18 พ.ย.-9 ธ.ค.59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อเท่านั้น)  1. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงิน และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป 2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

(สมัครออนไลน์)กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบเข้ารับราชการวุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-24พ.ย.59

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1. นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง 6 ตำแหน่ง ทั้งนี้ จะมีตำแหน่งว่างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อีก 90 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีหรือสูงกว่า 2. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 11,500-12,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ปวส.สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ และสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวท./อนุปริญญา/ปวส. หรือสูงกว่า สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://tmd.job.thai.com ภายในวันที่ 4-24 […]

1 139 140 141 144
error: