คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,500 บัดนี้-31ม.ค.60

Advertisement งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  Advertisement 1. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางบัญชี ทางการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) 2. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางบัญชี ทางการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) วันเวลาและสถานที่รับสมัคร  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม […]

(สมัครออนไลน์) ช่อง 3 รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ป.ตรี

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บีอีซี – มัลติมีเดีย จำกัด และบริษัท สำนักข่าว บีอีซี จำกัด รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง ผู้สนใจสมัคร โปรดเข้าเว็บไซต์ http://job.thaitv3.com/recruit/recruit_main.php แล้วคลิก "สมัครตำแหน่งนี้" ในตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ หากมีข้อสงสัยโปรดโทรสอบถาม 0-2204-3333,0-2262-3333 1. ครีเอทีฟ 1 อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตัดต่อวีดีโอ เพลงประกอบละคร 2. ทำอาร์ตเวิร์ค สื่่่อโปรโมทเพลงประกอบละคร คุณสมบัติ 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี 2. วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์,สาขานิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Adobe Photoshop,Adobe Premiere, Adobe Illustrator ได้เป็นอย่างดี 4. สามารถตัดต่อวีดีโอ โดยใช้เครื่อง Mac ได้ 2. พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 อัตรา คุณสมบัติ 1. เพศชาย  อายุไม่เกิน 45 ปี 2. มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 3. สามารถทำงานเป็นกะได้ 4. ตัองมีบุคคลค้ำประกัน 3. วิศวกร 1 อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลควบคุมการปฎิบัติงานห้อง MCR 2. ดูแลภาพสัญญาณการนำสัญญาณเข้าระบบ Server 3. ดูแลควบคุมการปฎิบัติงานห้อง Control คุณสมบัติ 1. เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี 2. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์,สาขาโทรคมนาคม 3. สามารถทำงานเป็นกะได้ 4. เจ้าหน้าที่สร้างสรร – ประจำรายการช๊อตเด็ดกีฬาแชมป์ […]

สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท เงินเดือน15,060-17,570 บัดนี้-13ม.ค.60

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและติดตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เงินเดือน 15,060-17,570 บาท จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-13 ม.ค.60 ทางเว็บไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(สมัครออนไลน์)NIDAรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-31ม.ค.60

สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน สังกัดคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 2 อัตรา  1. นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ วุฒิ ป.โท 1 อัตรา เงินเดือน 24,500 บาท 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-31 ม.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(56อัตรา)วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศปี2560

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเปิดรับสมัคร จำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกรวม 56 คน แยกตามประเภททุน ดังนี้ 1. ทุนกองทัพอากาศ เพศหญิง จำนวน 30 คน เพศชาย จำนวน 6 คน 2. ทุนส่วนตัว เพศหญิง จำนวน 20 คน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต คือ วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (จำนวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) 2. เป็นสตรีโสดหรือชายโสด อายุระหว่าง 17-22 ปี (คือ ผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538-2543) […]

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครสอบเป็นนักเรียนพยาบาล/นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลปี2560

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครนักเรียนพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่ 54 จำนวน 100 อัตรา และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่ 36 จำนวน 80 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 ม.ค.60 เป็นต้นไป ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารประกาศให้ครบถ้วน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถาม โทร. 0-2354-7842 ในวันและเวลาราชการ และ โทร. 0-2354-7834 นอกเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศฉบับเต็ม (นักเรียนพยาบาล)  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศฉบับเต็ม (นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล)       

(สมัครออนไลน์)สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.โท 11-31ม.ค.60

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาท เงินเดือน 17,500-19,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากร หรือทางการบริหารงานบุคคล หรือทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.โท  เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://opsmoc.job.thai.com หรือ http://www.moc.go.th ภายในวันที่ 11-31 ม.ค.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(สมัครออนไลน์)กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวท/ปวส 9-27ม.ค.60

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงานของกรมวิชาการเกษตร 2 อัตรา  อัตราเงินเดือน – วุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 10,840-11,930 บาท – วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 11,500-12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือ – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาโยธา และ – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวท./ปวส. ขึ้นไป เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://job.doa.go.th ภายในวันที่ 9-27 ม.ค.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(59อัตราสมัครออนไลน์)จุฬาฯ รับสมัครงานวุฒิ ปวช/ปวส/ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก บัดนี้-5ม.ค.60

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 59 อัตรา บัดนี้-5 ม.ค.60 คุณวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก รับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/recruit/job_announce  หมายเหตุ : รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละตำแหน่ง โปรดเข้าเว็บไซต์ http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/recruit/job_announce แล้วคลิกเลือกอ่านรายละเอียดตำแหน่งที่ท่านสนใจ 1. คณะจิตวิทยา เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ประสานงานวิจัย) P7 จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.โท ทุกสาขา) 2. (ขยายเวลา) คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรี) 3. (ขยายเวลา) คณะเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา) 4. สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.เอก) 5. (ขยายเวลา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P6 จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ […]

(สมัครออนไลน์)สนง.ปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 9-27ม.ค.60

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ 5 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมอุตสาหการ และ – เป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://job.mot.go.th หัวข้อใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 9-27 ม.ค.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

1 138 139 140 146
error: