(สมัครออนไลน์)สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบรับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

Advertisement Advertisement สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 1. เศรษฐกรปฏิบัติการ (ป.โท) 4 ตำแหน่ง เงินเดือน 17,500-19,250 บาท – ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.โท 2. เศรษฐกรปฏิบัติการ (ป.ตรี) 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป  3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง ​เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ […]

(สมัครออนไลน์)กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 23-29ธ.ค.59

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  1. นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง บรรจุที่ กลุ่มพัฒนาวิชาการ รพ.ศรีธัญญา – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 2. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง บรรจุที่ กลุ่มงานเทคนิคบริการ รพ.ศรีธัญญา – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 3. นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง บรรจุที่ กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กทม. – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภาภายภาพบำบัด 4. นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง บรรจุที่ กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://job.dmh.go.th ภายในวันที่ […]

(50ตำแหน่ง)สำนักงาน ก.พ.ร.เปิดรับสมัครสอบรับราชการ วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-6ม.ค.60

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 11 จำนวน 50 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. 2559 – 6 ม.ค. 2560 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้บรรจุในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 60  โดยจะได้เรียนรู้ด้านวิชาการกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และฝึกปฏิบัติราชการภายใต้การสอนงานของปลัดกระทรวง อธิบดี เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารภาคเอกชน เป็นระยะเวลา 22 เดือน ก่อนที่จะเลือกไปปฏิบัติงานยังกระทรวง กรมต่างๆ   คุณสมบัติ จบปริญญาโท อายุไม่เกิน 30 ปี และ จบปริญญาเอก อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดสาขาวิชา  ติดต่อ 0 2356 9999 ต่อ  8842, 8928, 8825 และ 9937 หรือ […]

(สมัครออนไลน์)สมอ.รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี 21ธ.ค.59-13ม.ค.60

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) 2 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางไฟฟ้า หรือทางวิศวกรรมไฟฟ้า – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป 2. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป เปิดรับสมัคร 21 ธ.ค.59-12 ม.ค.60 ทางเว็บไซต์ https://tisi.job.thai.com  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(สมัครออนไลน์)สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ19-23ธ.ค.59 เงินเดือน21,000-23,100

สำนักงบประมาณ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 21,000-23,100 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ  ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.bb.go.th หรือ https://bb.job.thai.com ภายในวันที่ 19-23 ธ.ค.59   คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(26อัตรา สมัครออนไลน์)กรมการแพทย์ รับสมัครสอบรับราชการ ปวส/ป.ตรี/ป.โท 21ธ.ค.59-12ม.ค.60

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ ของกรมการแพทย์ 26 อัตรา 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 17 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 5 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 1 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท – ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 2 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5. โภชนากรปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน […]

(สมัครออนไลน์)สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 15-30ธ.ค.59

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) คุณสมบัติเฉพาะ วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางคอมพิวเตอร์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://job.admincourt.go.th หัวข้อ "ใบสมัครออนไลน์ " หรือ http://www.admincourt.go.th ภายในวันที่ 15-30 ธ.ค.59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(15อัตรา)กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ13ธ.ค.59-6ม.ค.60

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) 15 อัตรา เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : สำเร็จการศึกษาวุฒิ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ ภาษา วรรณคดี ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.โท มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.dtn.go.th หรือ http://job.dtn.go.th ภายในวันที่ 13 ธ.ค.59 – 6 ม.ค.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(36อัตรา สมัครออนไลน์)กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 19ธ.ค.59-10ม.ค.60

กรมศิลปากรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2560 ไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี 34 ตำแหน่ง 36 อัตรา 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท สังกัด กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริการกลาง กรมศิลปากร – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาสังคมาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 2. ผู้ช่วยนักโบราณคดี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท สังกัด กลุ่มวิชาการโบราณคดีใต้น้ำ กองโบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมการดำน้ำ (Scuba Diving) โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันหรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมการดำน้ำและต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายเหมาะสมกับการปฏิบัติานใต้น้ำ โดยมีใบรับรองจากแพทย์สาขาเวชศาสตร์ใต้น้ำ 3. ผู้ช่วยนักโบราณคดี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท […]

(ป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์) ม.แม่ฟ้าหลวง รับสมัครงานบัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร สังกัดสำนักงานบัณฑิตศึกษา 1 อัตรา คุณสมบัติ : ป.ตรี ทุกสาขา, สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี, สามารถทำงานนอกเวลาได้ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://hr.mfu.ac.th/jobmfu แล้วตามขั้นตอนในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดโทรสอบถาม ส่วนการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-5391-6020 หรือ https://hr.mfu.ac.th/jobmfu คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม   

1 140 141 142 146
error: