กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา บัดนี้- 2 ส.ค.64

Advertisement Advertisement   กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2564 กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน(ชาย/หญิง) ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 Advertisement 1. พนักงานการเงินและบัญชี สห.ทบ. กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 2. พนักงานบริการ สห.ทบ. กลุ่มงานบริการ 3 อัตรา วุฒิ ม.3 รับสมัครผ่านเว็บไซต์ pmgd.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2564 โทร. 0 – 2354 – 4403 – 12 ต่อ 99025 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มณฑลทหารบกที่ 21 รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 2-6 ส.ค.64

  มณฑลทหารบกที่ 21 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 21 รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานราชการ มณฑลทหารบกที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2564 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ มณฑลทหารบกที่ 21 กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ มณฑลทหารบกที่ 21 กลุ่มงาน บริการ 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 3. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี มณฑลทหารบกที่ 21 กลุ่มงาน บริการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. สมัครด้วยตนเองที่ […]

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเสมียน

  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเสมียน ตั้งแต่วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่ง เสมียน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (อัตราสิบเอก) 1 อัตรา วุฒิ ม.3 กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 การรับสมัคร ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานประกอบการรับสมัคร ตามข้อ 3 เป็นรูปแบบ ไฟล์ PDF ส่งผ่าน QR Code นี้ และถ่ายภาพหน้าจอ ส่งเข้ากลุ่มไลน์ ตามข้อ 5.4 เพื่อยืนยันการส่งเอกสาร ตามกำหนดการรับสมัครสอบ สถานที่ทำการสอบคัดเลือก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ถนนพระรามที่ 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองธุรการ โรงเรียนเสนาธิการ โทร. 02 241 […]

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครพนักงาน 9 อัตราบัดนี้- 23ก.ค.64

  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13 – 23 กรกฎาคม 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา 2. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช. ทุกสาขา 3. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ทุกสาขา 4. พนักงานเก็บเอกสาร 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 5. พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตั้งแต่วันที่ 13 – 23 กรกฎาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงาน 51 อัตรา

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 51 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (1) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (2) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (3) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (4) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (5) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (6) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (7) […]

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา

  กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2564 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การแสดงท้องถิ่น ชุดรณรงค์ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด 6 อัตรา การรับสมัคร 1. สมัครด้วยตนเองที่ หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี ตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 2. สมัครทางไปรษณีย์ ให้ดำเนินการส่งสำเนาเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 สำหรับฉบับจริงให้นำมายื่นในวันสอบคัดเลือก ที่อยู่ หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี ตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 (วงเล็บมุมซองด้านขวาล่างว่า “เอกสารสมัครงาน”) 3. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันศุกร์ที่ 20 […]

โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครพนักงาน 50 อัตรา 19-23 ก.ค.64

  โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) (1) เจ้าหนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ปวส. (2) พนักงานบริการ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) 1 อัตรา วุฒิ ม.3 (3) พนักงานบริการ (เพศหญิง) 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 (4) พนักงานประจำห้องยา (เพศชาย) 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 (5) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 (6) พนักงานชักฟอก (เพศชาย) 2 อัตรา (7) พนักงานบริการ (ทำความสะอาด) 14 อัตรา […]

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

  โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา 3. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 ผู้มีความประสงค์สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nko-hospital.go.th และยื่นใบสมัครได้ในวันเวลาราชการ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทางไปรษณีย์ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครพนักงานราชการ 28 อัตรา 12-16 ก.ค.64

  ศูนย์การทหารราบ รับสมัครพนักงานราชการ 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 ศูนย์การทหารราบ รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ชาย 2/หญิง 10) 12 อัตรา วุฒิ ม.3 2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ชาย) 1 อัตรา วุฒิ ม.3 3. ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ (ชาย 1/หญิง 1) 2 อัตรา วุฒิ ม.3 4. ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ (หญิง) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 5. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี (หญิง) 6 […]

สวพ.ทบ. รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 5-9 กรกฎาคม 2564

  สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ (ชาย) 4 อัตรา วุฒิ ม.3 2. ตำแหน่ง ช่างทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค (ชาย) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. กำหนดเปิดรับสมัครฯ ทางอินเทอร์เน็ตช่องทางเดียวเท่า โดยสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก http://www.ardothailand.com แล้วดำเนินการกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องในใบสมัคร พร้อม แนบไฟล์เอกสารหลักฐานตามข้อ 4 แล้วส่งมาที่ E-mail address : [email protected] ในระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 (หากตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นเป็นเท็จ ไม่ตรงตามความ […]

1 41 42 43 47