รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครพยาบาล-ตำแหน่งอื่นๆ 26อัตรา บัดนี้-20ก.ค.65

 

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1. พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาต

2. พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาต

3. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี

4. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือประกาศนียบัตร สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางเวชกิจฉุกเฉิน

5. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตรา วุฒิ ม.3 ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ แผนไทย 330/372 ชั่วโมง

6. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เพศชาย วุฒิ ม.6 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

7. พนักงานบริการ กลุ่มงานพัสดุ 1 อัตรา เพศชาย วุฒิ ม.3/ม.6 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

8. พนักงานบริการ กลุ่มงานเภสัชกรรม 1 อัตรา วุฒิ ม.6

9. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 7 อัตรา วุฒิ ม.3 ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการ อบรมการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรณีไม่มีใบประกาศนียบัตร ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

10. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง 1 อัตรา วุฒิ ม.3 ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการ อบรมการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรณีไม่มีใบประกาศนียบัตร ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

11. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 1 อัตรา วุฒิ ม.3 ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการ อบรมการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรณีไม่มีใบประกาศนียบัตร ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

12. พนักงานเปล 6 อัตรา เพศชาย วุฒิ ม.3

ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากร บุคคล อาคารสิรินคร ชั้น 6 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 7 – 20 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้า 08.00 น. – 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 น. – 16.00 น. )

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: