(15อัตรา)กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร25-29ก.ค.59

Advertisement Advertisement กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพ ทั้งหมด 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 25-29 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้      Advertisement     

รพ.อานันทมหิดล รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 15 อัตรา เงินเดือน16,280-17,260

  โรงพยาบาลอานันทมหิดล รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเพิ่มอีก 15 อัตรา จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.59 สิทธิกำลังพล  รายได้ – เงินเดือน 16,280 บาท/เดือน (บรรจุครั้งแรก) – เงินเพิ่มปีละ 300 บาท จนถึงเงินเดือน17,260 บาท/เดือน – เงินค่าวิชาชีพ 1,500 – 2,000 บาท/เดือน เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติ 3 เดือน – ค่าตอบแทนเวรบ่าย/ดึก เวรละ 240 บาท ถึง 340 บาท – เวร EXTRA (เวรที่ 21 ขึ้นไป) 600 บาท – ผู้ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตร เฉพาะทางการพยาบาลได้รับเงินเพิ่ม 1,000 – 2,000 บาท/เดือน เมื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ตรงกับหลักสูตรที่ศึกษา – ค่าเสี่ยงภัยสำหรับหน่วยเวชกรรมฉุกเฉิน 1,000 บาท/เดือน […]

(6 อัตรา)ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เงินเดือน17,290-30,000

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2559  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. อาจารย์ สาขาจุลชีววิทยา 1 อัตรา อัตราเงินเดือน – วุฒิ ป.เอก อัตราเงินเดือน 30,000 บาท – วุฒิ ป.โท อัตราเงินเดือน 24,600 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – วุฒิ ป.เอก สาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาที่เน้นทำวิจัยด้านจุลชีววิทยา หรือ – วุฒิ ป.โท สาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาที่เน้นทำวิจัยด้านจุลชีววิทยา และต้องมีวุฒิ ป.ตรี (เกียรตินิยม) สาขาจุลชีววิทยา และ – ผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปกติในแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ 2. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,290 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี สาขากายภาพบำบัด […]

กรมสุขภาพจิต รับสมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 45 อัตรา!! เงินเดือน15,000-16,500

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 45 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง สมัครได้ทางเว็บไซต์ : http://job.dmh.go.th/ ภายในวันที่ : 10-16 พ.ค.59 >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<< หรือ http://job.dmh.go.th/dmh5.pdf

โรงพยาบาลศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา

โรงพยาบาลศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 3 กันยายน ถึง 22 กันยายน 2557   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 อัตรา รายละเอียดวุฒิ : ป.ตรี สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา รายละเอียดวุฒิ : ป.ตรี สาขาดูได้ตามลิ้ง 3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท […]

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 1 ตำแหน่ง (11-15 พ.ย.56)

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11-15 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.ddc.moph.go.th อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

กองทัพอากาศ เปิดสอบบรรจุข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร สายแพทย์ จำนวน 34 อัตรา (1-15 พ.ย.56)

กองทัพอากาศ เปิดสอบบรรจุข้าราชการทหาร ชั้นสัญญาบัตร สายแพทย์ จำนวน 34 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 พ.ย.56 ตำแหน่งที่เปิดรับ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จำนวน 16 อัตรา ทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 17 อัตรา  สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมแพทย์ทหาร (ชั้น 2) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่  1 – 15 พฤศจิกายน 2556 ดาวโหลดใบสมัคร / ดูเอกสารประกอบการสมัคร ที่นี้ 

โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)

โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)       โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง  วุฒิ ปริญญาตรี และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ค่าตอบแทนเดือนละ 17,290 บาท สถานที่ปฏิบัติงานราชการในกรุงเทพ: โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ลักษณะงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโรค สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลสงฆ์ อาคารมูลนิธี ชั้น 3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 445 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 640 9537 46 ต่อ 1300-1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบ […]

เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 (26 ก.ค – 16 ส.ค 56)

เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 (26 ก.ค – 16 ส.ค 56)   เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 โดยมีรายละเอียดังนี้ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 5 อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3 พยาบาลวิชาชีพ 3 นักพัฒนาชุมชน 3 เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามวุฒิที่ประกาศรับสมัคร ป.ตรี 8,340 บาท ปวส. 7,460 บาท ปวท. 6,800 บาท ปวช. […]

อบต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 (11 ก.ค. – 2 ส.ค.56)

อบต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 จำนวน 4 ตำแหน่ง (11 ก.ค. – 2 ส.ค.56) อบต.แวงน่าง เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  1  อัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ นักวิชาการเกษตร  จำนวน  1  อัตรา พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  1  อัตรา เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามวุฒิที่ประกาศรับสมัคร ป.ตรี 8,340 บาท […]

1 2 3