รพ.พุทธชินราช รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 28ส.ค.-1ก.ย.60

Advertisement   Advertisement Advertisement โรงพยาบาลพุทธชินราช รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 40 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000-16,500 บาท ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ 28 ส.ค.-1 ก.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(142อัตรา)สสจ.ชลบุรี รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-29ส.ค.60

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 142 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000-16,500 บาท ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมขุนอินทร์วราคม 3 ชั้น 3 ตึกชลนุสรณ์ 100 ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ 23-29 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ส.ค.60

  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 19 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000-16,500 บาท ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ (ฝ่ายการเจ้าหน้าที๋) ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ์ 50 พรรษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ถ.โชคชัย-เดชอุดม อ.เมืองเดช จ.อุบลราชธานี ภายในวันที่ 25-31 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(64อัตรา)รพ.มหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30ส.ค.60

  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานพยาบาล 64 อัตรา และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 7 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยและอำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ภายในวันที่ 24-30 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(45อัตรา)รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปกศ.ผู้ช่วยพยาบาล/ป.ตรี 17-23ม.ค.60

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 45 อัตรา 3 ตำแหน่ง 1. พยาบาลวิชาชีพ 29 อัตรา เงินเดือน 11,760-12,180 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา เงินเดือน 7,110 บาท – ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15 อัตรา เงินเดือน 6,910 บาท – ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 17-23 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(174อัตรา)รพ.พุทธชินราช รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 4-12ม.ค.60

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 174 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง  ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ภายในวันที่ 4-12 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(20อัตรา) รพ.พุทธชินราช เปิดรับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี 9-16และ9-20ก.ย.59 เงินเดือน15,960

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,960 บาท ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพ 1. นักวิชาการสาธารณสุข 10 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศ่าสตร์ วันเวลา สถานที่เปิดรับสมัคร : ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานภายใน 9-16 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  2. พยาบาลวิชาชีพ 10 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศ่าสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง วันเวลา สถานที่เปิดรับสมัคร : ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานภายใน 9-20 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 […]

(19อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ได้) กรมเจ้าท่า เปิดสอบเข้ารับราชการวุฒิ ป.ตรี รับสมัคร1-23ก.ย.59

กรมเจ้าท่า รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2559 วุฒิ ป.ตรี 19 อัตรา เงินเดือน 15,000-21,490 บาท เปิดรับสมัคร 1-23 ก.ย.59  หมายเหตุ : ในโพสต์นี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็มและใบสมัคร    

(246อัตรา สมัครออนไลน์ บรรจุทั่วประเทศ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครงาน25-31ส.ค.59

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พกส.) 19 ตำแหน่ง 246 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท (มี ปวช.ทุกสาขา/ปวส.ทุกสาขา/ป.ตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://dmsc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25-31 ส.ค.59 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน  – สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 1 อัตรา – ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 2 อัตรา คุณสมบัติ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 2. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 1 อัตรา คุณสมบัติ […]

(10อัตรา สมัครออนไลน์)กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบพนักงานราชการ รับสมัคร19-25ส.ค.59

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา รายละเอียดดังนี้ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา) 1 อัตรา เงินเดือน 25,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านกีฎวิทยา) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีววิทยา) 2 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ […]

1 2 3