กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (26 -30 ส.ค.56)

Advertisement กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนกลาง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ -30 ส.ค.56   Advertisement คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน :     15960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาหรือทางการบัญชี พณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ปฏิบัติงานที่ กองคลัง กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ […]

โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)

โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)       โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง  วุฒิ ปริญญาตรี และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ค่าตอบแทนเดือนละ 17,290 บาท สถานที่ปฏิบัติงานราชการในกรุงเทพ: โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ลักษณะงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโรค สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลสงฆ์ อาคารมูลนิธี ชั้น 3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 445 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 640 9537 46 ต่อ 1300-1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบ […]

บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง (23 ส.ค. – 21 ก.ย.56)

บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง สมัครทางออนไลน์ 24 ชม. (บัดนี้- 21 ก.ย.56) คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com 1.นิติกร ระดับ 4 วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้านนิติศาสตร์ อายุ 20 – 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสิ้นสุดการสมัคร พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (เพศชาย) 2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา อายุ 20 – 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสิ้นสุดการสมัคร พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (เพศชาย) 3.ช่างเทคนิค ระดับ 2 วุฒิ ไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช. สาขายานยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง […]

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร (19 – 27 ส.ค.56)

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สังกัดกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (19 – 27 ส.ค.56)   กรมประมง เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี (ดูสาขาที่เปิดรับได้ตามลิ้งด้านล่าง) ปฏิบัติงาน ณ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรุงเทพฯ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เลขที่ 50 อาคารปรีดากรรณสูต เกษตรกลาง จตุจักร กรุุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 25580150-5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ […]

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (2 – 6 ก.ย.56)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สังกัดส่วนกลาง และภูมิภาค (2 – 6 ก.ย.56)   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญาตรี หรือเทียบเท่า ทางบัญชี หรือพณิชยศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   2.ชื่อตำแหน่ง :   นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน […]

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2556)   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา   วุฒิปริญญาตรี(บริหารธุรกิจทุกสาขา,คอมพิวเตอร์, บริหารการศึกษา, การจัดการ, สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง) เงินเดือนวุฒิปริญญาตรี มีประกันสังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ 02-2564433,087-7020944 คุณ เอ (พรพิมล)   ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก rubook.com

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)   สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดสำหรับท่านที่สนใจดังนี้ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา – วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท  ในสาขาด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง – มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – หากมีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือ ใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 4. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 1 […]

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบ บรรจุเป็นข้าราชการ 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา (20 ส.ค. – 16 ก.ย.56)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบ บรรจุเป็นข้าราชการ 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา (20 ส.ค. – 16 ก.ย.56) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบงานราชการ  เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการโสตทัศนศึกษา อัตราเงินเดือน :     13,300 – 14,630 บาท ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. […]

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา (19 ส.ค. – 23 ส.ค.56)

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา สังกัดส่วนกลาง กรุงเทพฯ (19 ส.ค. – 23 ส.ค.56) กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร และเศรษฐศาสตร์ ซึ่งต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : […]

1 14 15