กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา (19 ส.ค. – 23 ส.ค.56)

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา สังกัดส่วนกลาง กรุงเทพฯ (19 ส.ค. – 23 ส.ค.56)

กรมหม่อนไหม สมัครงาน

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร และเศรษฐศาสตร์ ซึ่งต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน :     12,240 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

3.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     – เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางพาณิชยการ การบัญชี และเลขานุการ

4.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางพาณิชยการ และการบัญชี

 

สมัครงานราชการกรมหม่อนไหมด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมหม่อนไหม ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 02-5587921-26

สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมสมัคร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 150 บาท
กลุ่มงานบริการ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคารกรมหม่อนไหม (อาคาร 2) ชั้น 1
และทางเว็บไซต์ http://www.qsds.go.th

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการกรมหม่อนไหม <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: