กรมทางหลวงชนบท บรรจุ81อัตรา ไม่ผ่าน ก.พ. บัดนี้-16มิ.ย.64

Advertisement   กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 10 อัตรา วุฒิ ปวส. 2. ตำแหน่งนายช่างโยธา 39 อัตรา วุฒิ ปวส. 3. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล 3 อัตรา วุฒิ ปวส. 4. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา วุฒิ ปวส. 6. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 2 อัตรา วุฒิ ปวท. 8. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา วุฒิ ปวช. 9. ตำแหน่งนิติกร 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี […]

ศาลอาญากรุงเทพใต้ รับสมัครเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม บัดนี้- 4 มิ.ย.64

  สำนักอำนวยการประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มิถุนายน 2564 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสัมครได้ที่สำนักอำนวยการประจำศาลอายากรุงเทพใต้ ชั้น 2 ช่องหมายเลข 3 (งานสารบรรณ) ซอยเจริยกรุง 63 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มิถุนายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข วุฒิ ป.โท บัดนี้-17มิ.ย.64

  สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ป.โท ตั้งแต่บัดนี้-17 มิ.ย.2564 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://oots.anamai.moph.go.th ตั้งแต่บัดนี้-17 มิ.ย.2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครเจ้าพนักงานการคลัง วุฒิ ปวส.

  สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ปวส. การรับสมัคร ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 15-28 พฤษภาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก www.cgd.go.th/plk ในหัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์ ” ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน วุฒิ ป.ตรี

  สำนักงาน ทสจ.ลำปาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 มิถุนายน 2564 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดลำปาง ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ที่อยู่ เลขที่ 26 ถนนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ http://lampang.mnre.go.th หัวข้อ ข่าวประกาศ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 หรือสอบถามทาง […]

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงาน 60 อัตราบัดนี้-31 พ.ค.64

  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564 องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวน 55 อัตรา 2. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา การรับสมัคร สมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเองได้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ขอทราบรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.gpo.or.th หรือ www.facebook.com/hrgpo หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-203 8153 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เทศบาลเมืองสิงหนคร รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา 27พ.ค.-8มิ.ย.64

  เทศบาลเมืองสิงหนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองสิงหนคร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี พนักงานจ้างทั่วไป 1. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 3 อัตรา กองช่าง 2. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา งานปรับปรุงภูมิทัศน์ กองช่าง 3. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน […]

มณฑลทหารบกที่ 46 รับสมัครพนักงานธุรการ บัดนี้- 21 มิ.ย.64

  มณฑลทหารบกที่ 46 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 46 รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 การรับสมัคร รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ในวันเวลาราชการ ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทร.0-7334-0141 ต่อ 43007 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

จังหวัดพังงา รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. 1-8 มิย.64

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-8 มิถุนายน 2564 จังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งที่รับสมัคร ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานทั้งหมด ระหว่างวันที่ 1-8 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ชั้น 1 เลขที่ 71 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. 1-15 มิ.ย.64

  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 19 ถนนประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 032 603 622 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 9 10 11 937