กรมบัญชีกลาง รับสมัครงานวุฒิ ปวช.(คนพิการ)21พ.ย.-2ธ.ค.59 และวุฒิ ป.ตรี 21-30พ.ย.59

111

กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 7 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) รายละเอียดโดยย่อดังนี้

1. เจ้าหน้าที่การคลัง (คนพิการ) 1 อัตรา
วุฒิ ปวช.ทุกสาขา
เงินเดือน
13,285 บาท (ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท + ค่าครองชีพ 2,005 บาท)

ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานคลังเขต 7 เลขที่ 27/12 ถ.นวเขตใต้ ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม ภายในวันที่ 21 พ.ย.-2 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

2. นักวิชาการคลัง 2 อัตรา
เงินเดือน
18,000 บาท
วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานคลังเขต 7 เลขที่ 27/12 ถ.นวเขตใต้ ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม ภายในวันที่ 21-30 พ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ