ซูเปอร์โพล ชี้ 6 เดือนแรก “เศรษฐา” ทำงานเข้าตา ประชาชน

3 มี.ค. สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ประเมินผลงานรัฐบาล 6 เดือน กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ อายุ 18 ปีขึ้นไป ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวมจำนวน 1,289 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-2 มี.ค. 67 ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงรัฐมนตรีที่ประชาชนรับรู้และพอใจเรื่อง แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เมื่อตอบได้มากกว่า 1 ท่าน พบว่า 5 อันดับแรก รัฐมนตรีที่ประชาชนรับรู้และพอใจเรื่อง แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ได้แก่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ร้อยละ 67.5 รองลงมา อันดับที่สอง ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ร้อยละ 36.0 อันดับที่สาม ได้แก่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ร้อยละ 32.9 อันดับที่สี่ ได้แก่ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ร้อยละ 26.0 และอันดับที่ห้า ได้แก่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร้อยละ 21.8 ตามลำดับ

ที่น่าสนใจคือเมื่อถามถึงรัฐมนตรีที่ประชาชนรับรู้และพอใจเรื่อง แก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม พบว่า 5 อันดับแรก รัฐมนตรีที่ประชาชนรับรู้และพอใจเรื่อง แก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม ได้แก่ นายกฯ ร้อยละ 60.9 อันดับที่สอง ได้แก่ นายอนุทิน ร้อยละ 33.9 อันดับที่สาม ได้แก่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ร้อยละ 29.4 อันดับที่สี่ ได้แก่ นายภูมิธรรม ร้อยละ 29.1 และอันดับที่ห้า ได้แก่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข ร้อยละ 27.3 ตามลำดับ

นอกจากนี้ ผลสำรวจของซูเปอร์โพล พบด้วยว่า 5 อันดับแรก รัฐมนตรีที่ประชาชนรับรู้และพอใจเรื่อง แก้ไขปัญหาปากท้อง อาชีพการงาน และที่ดินทำกิน ได้แก่ นายกฯ ร้อยละ 65.4 อันดับที่สอง ได้แก่ นายภูมิธรรม ร้อยละ 30.8 อันดับที่สาม ได้แก่ นายอนุทิน ร้อยละ 30.5 อันดับที่สี่ ได้แก่ นายวราวุธ ร้อยละ 26.3 และอันดับที่ห้า ได้แก่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน ร้อยละ 24.6 ตามลำดับ

เมื่อสอบถามถึงระยะเวลาการให้โอกาสรัฐบาล นายเศรษฐา ทำงานบริหารประเทศ พบว่าส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 78.1 ระบุอยู่ครบวาระ รองลงมาคือร้อยละ 10.4 ระบุ 3 ปี ร้อยละ 5.0 ระบุ 2 ปี และร้อยละ 6.5 ระบุไม่เกิน 1 ปี ตามลำดับ

รายงานของซูเปอร์โพล ระบุว่า ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้โอกาสรัฐบาล นายเศรษฐา ทำงานบริหารประเทศต่อจนอยู่ครบเทอมในการประเมินผลงานรัฐบาล 6 เดือนแรก และพบว่า นายเศรษฐา ติดอันดับหนึ่งในทุกโผของการประเมินตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การแก้ไขปัญหาปากท้อง อาชีพการงานและที่ดินทำกิน โดยมี นายอนุทิน และ นายภูมิธรรม ติด 1 ใน 5 ของทุกการประเมิน ในขณะที่อันดับของรัฐมนตรีท่านอื่นๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละหน้างานของการประเมิน เช่น พ.ต.อ.ทวี ที่ติดอันดับในการแก้ปัญหายาเสพติด และ นายวราวุธ ที่ติดอันดับในเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เป็นต้น

 

ข่าวจาก : ไทยรัฐออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: