กองพลพัฒนาที่ 1 จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 8 อัตรา (บัดนี้ – 21 พ.ย.56)

กองพลพัฒนาที่ 1 จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุ
เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน (สิบเอก) 8 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 21 พ.ย.56

กองพลพัฒนาที่ 1 จ.ราชบุรี

ตำแหน่งที่เปิด

  • ช่างยานยนต์ล้อ 3 อัตรา
  • พลขับ 3 อัตรา
  • ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
  • พลวิทยุ  1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 อายุไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์
  • บิดา มารดา สัญชาติไทยโดยกำเนิด
  • งดรับ บุคคลที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกทหารในปี 2557

คุณวุฒิและคุณสมบัติในตำแหน่ง
ช่างล้อยานยนต์
คุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างยนต์
พลขับ ทหารกองหนุนอายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
คุณวุฒิ ม.ต้น และมีความรู้ด้านเครื่องยนต์ด้วย
ช่างไฟฟ้า
คุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างไฟ้ฟ้า
พลวิทยุ
คุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

ดูเอกสารประกอบการสมัคร / ขั้นตอนการคัดเลือกที่นี้ 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: