กองทัพอากาศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 66 อัตรา วุฒิ ม.6-ป.ตรี สมัครผ่านออนไลน์ บัดนี้-30มิ.ย.67

 

กองทัพอากาศรับสมัครสอบ 2567 ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ จำนวน 66 อัตรา โดยแบ่งเป็น

 • รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2567 (48 อัตรา)
 • รับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป สังกัดหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เป็นนายทหารประทวน (15 อัตรา)
 • รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ เป็นนายทหารประทวน (3 อัตรา)

1. นายทหารประทวน

2. นายทหารสัญญาบัตร

การสมัครสอบ

 • สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ www.taf-recruit.com
 • ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • กรอกข้อมูลลงในระบบสมัครด้วยตนเอง โดยให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามคำแนะนำชั้นตอนการสมัครทางหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-2534 8578
 • ผู้สมัครสอบต้องแนบไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ขนาดของ
 • แต่ละไฟล์ไม่เกิน 1 เมกะไบต์) ดังนี้
 • รูปถ่ายสีครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาต่ำ โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 1 x 1.5  นิ้ว
 • ใบรับรองคุณวุฒิหรือปริญญาบัตรที่แสดงคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาตรงตามตำแหน่งที่สมัครสอบ (ต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา)
 • ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 • บัตรประจำตัวประชาชนบัตร, บัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม,บัตรประจำตัวพนักงานราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่

กองทัพอากาศรับสมัครสอบ 2567 

รายละเอียดตำแหน่งสมัครสอบ

 • รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2567 (48 อัตรา) (คลิก)
 • รับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป สังกัดหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เป็นนายทหารประทวน (15 อัตรา) (คลิก) 
 • รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ เป็นนายทหารประทวน (3 อัตรา)  (คลิก)

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: