สมัครได้ทั้งชาย-หญิง!! โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2563 17ธ.ค.62-12ก.พ.63

 

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครได้ทั้งชายและหญิง วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.3 GPA. ไม่ต่ำกว่า 2.00 (เรียนอยู่ ม.3 เทอมสุดท้ายสมัครได้)

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร แบ่งเป็น 2 หลักสูตร หลักสูตรภาคปกติ และหลักสูตรภาคสมทบ

สาขาที่เปิดสอน

  • 1.ช่างไฟฟ้ากำลัง
  • 2.ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • 3.ช่างเชื่อมโลหะ
  • 4.ช่างยานยนต์
  • 5.ช่างกลโรงงาน
  • 6.ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

กำหนดการรับสมัคร 17 ธันวาคม 2562 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.mtts.sc.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เพจ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

 

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

 

————————

————————

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ