ตามคาด! เผยแล้วรายชื่อ250ส.ว. ‘หมอพรทิพย์ วันชัย เนาวรัตน์ บิ๊กแดง’ นายพลอีกพรึบ!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 14 พ.ค. 62 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีรายละเอียดดังเอกสารด้านล่างนี้

ซึ่งน่าสนใจว่าหลายรายชื่อที่ปรากฎส่วนใหญ่มาจากแม่น้ำ5สาย อดีตนายพลตำรวจ อดีตนายทหารชื่อดัง และบุคคลที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงที่ คสช.มีอำนาจ5ปีที่ผ่านมา

ข่าวจาก : มติชนรายสัปดาห์, เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา, THE STANDARD

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ