สำนักงาน ทสจ.ลำปาง รับสมัครนักวิชาการพัสดุ ป.ตรีทุกสาขา 15-22มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   สำนักงาน ทสจ.ลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ป.ตรีทุกสาขา ยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ที่อยู่ เลขที่ 725 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0 5423 0550 Advertisement ตั้งแต่วันที่ 15-22 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ http://lampang.mnre.go.th หัวข้อ ข่าวประกาศ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ท่าอากาศยานลำปาง รับสมัครนักวิชาการพัสดุ(ป.ตรี)-นายช่างไฟฟ้า(ปวส.)

  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานลำปาง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,500.- บาท วุฒิ ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ สมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานลำปาง ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ภายในวัน และเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. หรือภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น.) โดยผู้สมัคร […]

นิด้า รับสมัครนักวิชาการพัสดุ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.65

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองคลังและพัสดุ เงินเดือน 19,500.- บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี, บริหารธุรกิจ, การจัดการ, เศรษฐศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ได้ที่ “http://personnel.nida.ac.th” เลือกหัวข้อ “สมัครงานสายสนับสนุนวิชาการ” เลือกหัวข้อ “สมัครออนไลน์ที่นี่” ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. และผู้สมัครสอบแข่งขันต้องชำระเงิน ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. เท่านั้น ติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail : [email protected] หรือ Line: @810zqvao ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สพม.ชัยภูมิ รับสมัครนักวิชาการพัสดุ ป.ตรี บัดนี้-15ก.พ.65

  สพม.ชัยภูมิ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 9-15กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ พ317165 ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14-22 ก.ค.64

  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 14-22 กรกฎาคม 2564 1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา 2. ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 14-22 กรกฎาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมศาสนา เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 รับสมัคร20-27ต.ค.59

กรมศาสนา รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 15 อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 20-27 ต.ค.59 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม   

สถาบันโรคผิวหนัง เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี หรือทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการจัดการ หรือทางการจัดการทั่วไป หรือทางการตลาด หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาพณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาระบบสารสนเทศ – มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธภาพ  – มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.09 5207 2840 ตั้งแต่วันที่ 13-22 ก.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

(8 อัตรา ม.6/ปวช./ป.ตรี) สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดสอบพนักงานราชการ เงินเดือน10,430-18,000

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา กลุ่มงาน บริการ เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา กลุ่มงาน บริการ เงินเดือน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา กลุ่มงาน บริหารทั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาพณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา กลุ่มงาน บริหารทั่วไป เงินเดือน […]

สอน. เปิดสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและนักวิชาการเงินฯปฏิบัติการ ป.ตรี เงินเดือน15,000

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ 1) ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชานิติศาสตร์ 2) สอบผ่าน ก.พ. ระดับ ป.ตรี ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) 1) ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  4) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  5) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  6) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  7) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ<<< 2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ […]

(มี ป.ตรี ทุกสาขา) รพ.เฉลิมพระเกียรติ ระยอง รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เงินเดือน 11,280 สำหรับวุฒิ ปวช. 13,800 สำหรับวุฒิ ปวส. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ปวช. ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างยนต์ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างโลหะ ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างยนต์ ทางช่างโยธา ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา และทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น หรือ 2) ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาการไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น  2. นักทรัพยากรบุคคล 1 […]

1 2 5
error: