กรมการแพทย์ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (24 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2556)

Advertisement กรมการแพทย์ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (24 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2556) Advertisement สมัครงานราชการ กรมการแพทย์ พนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ อาคาร 3 ชั้น 2 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี [highlight]ค่าตอบแทนเดือนละ  15,960 บาท[/highlight] ดูรายละเอียดลักษณะงานที่สมัครได้ที่ : http://www.dms.moph.go.th/hrm/2012/job.php คุณวุฒิสำหรับใช้สมัครงานราชการผู้จบปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจทางการบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการจัดการ หรือทางการจัดการทั่วไป หรือทางการตลาด สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ Advertisement ขอและยื่นใบสมัครงานราชการด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ อาคาร 3 ชั้น 2 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 ก.ค. […]

1 4 5
error: