(มี ป.ตรี ทุกสาขา) รพ.เฉลิมพระเกียรติ ระยอง รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข_logo

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มอำนวยการ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

เงินเดือน
11,280 สำหรับวุฒิ ปวช.
13,800 สำหรับวุฒิ ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ปวช. ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างยนต์ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างโลหะ ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างยนต์ ทางช่างโยธา ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา และทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น หรือ
2) ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาการไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 

2. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
เงินเดือน
18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มอำนวยการ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
เงินเดือน
18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชีบริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

4. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
เงินเดือน
19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ป.ตรี ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตประกอบวิชากายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น4 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 13-19 พ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ

>>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: