(8 อัตรา ม.6/ปวช./ป.ตรี) สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดสอบพนักงานราชการ เงินเดือน10,430-18,000

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กระทรวงเกษตร_logo

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา
กลุ่มงาน บริการ
เงินเดือน
11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ

2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
กลุ่มงาน บริการ
เงินเดือน
10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
เงินเดือน
18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาพณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
เงินเดือน
18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 16 -24 มิ.ย.59 เวลา 8.30-15.30 น. ในวันราชการ โดยผู้สมัคร ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: