กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการทหารสัญญาบัตรและทหารประทวน จำนวน 133 อัตรา (21 – 27 เม.ย.57)

กองบัญชาการกองทัพไทย
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ
นายทหารสัญญาบัตรและทหารประทวน
จำนวน 133 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 เม.ย.57

กองบัญชาการกองทัพไทย

ตำแหน่งที่รับสมัคร
นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 20 อัตรา ได้แก่
1.กลุ่มงานการเงิน (1) เพศชาย จำนวน 2 อัตรา
2.กลุ่มงานการเงิน (2) เพศชาย/หญิง จำนวน 2 อัตรา
3.กลุ่มงานสถาปัตยกรรม เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
4.กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ (1) เพศชาย/หญิง จำนวน 2 อัตรา
5.กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ (2) เพศชาย จำนวน 3 อัตรา
6.กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ (1) เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
7.กลุ่มงานการข่าวและรักษาความปลอดภัย เพศชาย จำนวน 2 อัตรา
8.กลุ่มงานแผนที่ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
9.กลุ่มงานพยาบาล เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
10.กลุ่มงานภาษาอังกฤษ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
11.กลุ่มงานพลศึกษา เพศชาย จำนวน 1 อัตรา
12.กลุ่มงานพลาธิการ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา
13.กลุ่มงานบรรณารักษ์ เพศชาย จำนวน 1 อัตรา
14.กลุ่มงานคณิตศาสตร์ เพศชาย จำนวน 1 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรี (สาขาในแต่ละตำแหน่งดูได้ตามประกาศรับสมัคร)

[ads1]

นายทหารประทวน 113 อัตรา ได้แก่
1.กลุ่มงานสารบรรณ (1) เพศชาย จำนวน 13 อัตรา
2.กลุ่มงานสารบรรณ (2) เพศชาย/หญิง จำนวน 36 อัตรา
3.กลุ่มงานการเงิน (1) เพศชาย จำนวน 6 อัตรา
4.กลุ่มงานการเงิน (2) เพศชาย/หญิง จำนวน 6 อัตรา
5.กลุ่มงานสถาปัตยกรรม เพศชาย/หญิง จำนวน 2 อัตรา
6.กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ เพศชาย/หญิง จำนวน 3 อัตรา
7.กลุ่มงานถ่ายภาพและวิดิทัศน์ เพศชาย จำนวน 1 อัตรา
8.กลุ่มงานการสัตว์ เพศชาย จำนวน 12 อัตรา
9.กลุ่มงานพลขับรถ เพศชาย จำนวน 29 อัตรา
10.กลุ่มงานบริการ เพศหญิง จำนวน 5 อัตรา

วุฒิ ม.3 – ม.6, ปวช. – ปวส.

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

  • เพศชาย สูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม.
  • เพศหญิง สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
  • มีดัชนีความหนาของร่างกาย ไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
  • เป็นบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
  • อายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับนายทหารสัญญาบัตร (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2522 ถึง 31 กรกฎาคม 2539)
  • อายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับนายทหารประทวน (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2522 ถึง 31 กรกฎาคม 2535)

สมัครงานราชการได้ 2 วิธี ได้แก่
1.สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ทาง http://application.rtarf.mi.th/ ตลอด 24 ช.ม.
2.สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ค่าสมัครสอบ 360 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว
ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

สอบภาควิชาการ วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต หรือสถานที่อื่นตามคณะกรรมการจะกำหนด

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้ / ดูสาขาในแต่ละตำแหน่งที่นี้

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ