สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รับสมัครผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน บัดนี้-27ก.พ.66

 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 8 อัตรา 

1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจจ่าย.) 1 อัตรา สังกัดสำนักการเงินและบัญชี
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทคโนโลยีสารสนทศ (โปรแกรมเมอร์) จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา สังกัดสำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โยธา/ซลประทาน/สิ่งแวดล้อม. หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา สังกัดสำนักบริหารงานกลาง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา สังกัดสำนักยุทธศาสตร์ ,นโยบายและแผน 1 อัตรา สังกัดสำนักผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมัครทาง E-mail : [email protected] ตั้แต่บัดนี้ – 27 ก.พ. 66

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ