สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีฯ รับสมัครพนักงานอาวุโส วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-30เม.ย.67

 

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน

1. พนักงานตรวจสอบภายในอาวุโส จำนวน 1 อัตรา

  • สำเร็จการศึกษาในสาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ในการ ทำงานที่เกี่ยวข้อง
    – วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
    – วุฒิปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนา ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.mhesi.go.th) และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail.: [email protected] ระหว่างวันที่ 10 -30 เมษายน 2567 ภายในเวลา 16.30 น. (เอกสารหลักฐานฉบับ จริงให้นำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์)

รายละเอียดเพิ่มเติม 

2. พนักงานพัฒนาธุรกิจอาวุโส จำนวน 1 อัตรา

  • สำเร็จการศึกษาในสาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    – ระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
    – ปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนา ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.mhesi.go.th) และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail: [email protected] ระหว่างวันที่ 10 – 28 เมษายน 2567 ภายในเวลา 16.30 น. (เอกสารหลักฐานฉบับจริงให้นำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์)

รายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: