(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี วิทยาศาสตร์/ศิลปกรรม ทำสตัฟฟ์สัตว์ได้ บัดนี้-15ต.ค.62

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการ กองวัสดุอุเทศธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ศิลปกรรม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถสตัฟฟ์สัตว์ได้สมจริง สวยงาม มีความเข้าใจในรูปร่างสัดส่วน ตลอดจนพฤติกรรมสัตว์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานด้าน Taxidermy ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านการสตัฟฟ์สัตว์และงานด้าน Taxidermy ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน (ระบุตำแหน่ง สังกัดให้ชัดเจน) พร้อมหลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่กองบุคลากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.nsm.or.th
สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข  02 577 9999 ต่อ 1887 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: