กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาลัยมหิดล เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัดนี้ – 15 ก.ย.56

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาลัยมหิดล เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา บัดนี้ – 15 ก.ย.56

 

มหาลัยมหิดล สมัครงาน

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  1 อัตรา  (ปฏิบัติงานด้านการบริการสารสนเทศและลูกค้าสัมพันธ์)
เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
เงินเดือนตามคุณวุฒิและประสบการณ์

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
1. สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน ๑ เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1นิ้ว จำนวน 1  รูป
6.หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
7.หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สกุล สำเนาใบทะเบียนสมรส,สำเนาใบกองเกินทหาร เป็นต้น

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร 0 2849 6037

หรือส่งประวัติมาที่ E-mail [email protected] หรือ [email protected]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา และสถานที่สอบ ณ สถานที่รับสมัคร และทางเว็บไซต์ http://muit.mahidol.ac.th

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการมหาลัยมหิดล ที่นี้ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: