กองบิน 3 รับสมัครพนักงานราชการ 16 อัตรา 5-9 ก.ค.64

Advertisement   กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 1. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 2. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 3. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 4. ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร […]

โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครพนักงานราชการ ไม่ผ่าน ก.พ. บัดนี้- 2 ก.ค.64

  โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กรกฎาคม 2564 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา 2.ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา 3. ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน ภารกิจด้านอำนวยการ อาคารมูลนิธิ ชั้น 3 โรงพยาบาลสงฆ์ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 140 อัตรา 1-7 ก.ค.64

  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 140 อัตรา ตั้งวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน (ไม่ผ่าน ก.พ.) *บรรจุทั่วประเทศ รายละเอียดมีระบุให้ในแนบท้ายประกาศ ** ปกติกรมนี้สอบตามต่างจังหวัด (ทางทีมงาน แนะนำให้ท่านอ่านประกาศรับสมัครให้รอบคอบอีกครั้ง) 1. ตำแหน่งนิติกร 17 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 2. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง 71 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 4. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า 5. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล 8 อัตรา วุฒิ […]

กรมประมง รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรี 406 อัตรา

  กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัด สำนักงานกรมประมง (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  (สัญญาจ้าง 1 ปี ไม่มีต่อสัญญา) วุฒิ ป.ตรี 1. จังหวัดกระบี่  6 อัตรา 2. จังหวัดกาญจนบุรี 5 อัตรา 3. จังหวัดกาฬสินธุ์  5 อัตรา 4. จังหวัดกำแพงเพชร  5 อัตรา 5. จังหวัดขอนแก่น 6 อัตรา 6. จังหวัดจันทบุรี 6 อัตรา 7. จังหวัดฉะเชิงเทรา 6 อัตรา 8. จังหวัดชลบุรี 6 อัตรา 9. จังหวัดชัยนาท  5 อัตรา 10. […]

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 28มิ.ย.-2ก.ค.64

  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กองแผนงาน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ที่ http://ldd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล บัดนี้-29มิ.ย.64

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0 2202 6800 ต่อ 1018 บัดนี้-29 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครพนักงาน24อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30มิ.ย.64

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 24 อัตรา (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง ส่วนภูมิภาค 12 อัตรา ได้แก่ (1) สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง) 1 อัตรา (2) สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) 1 อัตรา (3) สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี) 1 อัตรา (4) สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) 1 อัตรา (5) สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) 1 อัตรา (6) สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต […]

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บรรจุ66อัตรา วุฒิ ป.ตรี ไม่ผ่าน ก.พ. บัดนี้-15มิ.ย.64

  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 66 อัตรา ไม่ผ่าน ก.พ. ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 2. นิติกร 51 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางกฎหมาย สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ https://dsd.thaijobjob.com/ บัดนี้-15 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมทางหลวงชนบท บรรจุ81อัตรา ไม่ผ่าน ก.พ. บัดนี้-16มิ.ย.64

  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 10 อัตรา วุฒิ ปวส. 2. ตำแหน่งนายช่างโยธา 39 อัตรา วุฒิ ปวส. 3. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล 3 อัตรา วุฒิ ปวส. 4. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา วุฒิ ปวส. 6. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 2 อัตรา วุฒิ ปวท. 8. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา วุฒิ ปวช. 9. ตำแหน่งนิติกร 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 10. […]

ท่าอากาศยานระนอง รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วุฒิ ปวส. 13-31พ.ค.64

    ท่าอากาศยานระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานระนอง (ไม่ผ่าน ก.พ.) วุฒิ ปวส. ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถรับใบสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน ระนอง หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://minisite.airports.go.th/ranong และ www.airports.go.th  กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน ระนอง ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 13-31 พ.ค.64 หรือส่งเอกสาร การสมัครผ่านทางไปรษณีย์มายัง ท่าอากาศยานระนอง เลขที่ 91 ม.3 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3 4