สสจ.ลำปาง รับสมัครบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณสุข16อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. นักจิตวิทยา 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก
สถานที่รับสมัคร : โรงพยาบาลสบปราบ

2. นักโภชนาการ 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
สถานที่รับสมัคร : โรงพยาบาลงาว, โรงพยาบาลแจ้ห่ม, โรงพยาบาลเมืองปาน อัตราว่าง 1 อัตรา

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
สถานที่รับสมัคร : โรงพยาบาลเถิน

4. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ
สถานที่รับสมัคร : โรงพยาบาลเมืองปาน

5. นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยชุมชน หรือสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สถานที่รับสมัคร : โรงพยาบาลเมืองปาน, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ

6. นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ) 1 อัตรา ป.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเวชระเบียน
สถานที่รับสมัคร : โรงพยาบาลแม่เมาะ

7. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 มีใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด
สถานที่รับสมัคร : โรงพยาบาลห้างฉัตร

8. พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6
สถานที่รับสมัคร : โรงพยาบาลเกาะคา

9. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6
สถานที่รับสมัคร : โรงพยาบาลเกาะคา

10. พนักงานบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6
สถานที่รับสมัคร : โรงพยาบาลวังเหนือ} โรงพยาบาลเถิน

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยบริการต้นสังกัด ของแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ