รับหลายอัตรา!! สมัครออนไลน์ได้!! รพ.จุฬาลงกรณ์ รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือนเริ่มต้น15,060(ปรับขึ้นทุกปี ปีละ2รอบ) เปิดรับสมัครบัดนี้-7ก.พ.61

Advertisement   Advertisement   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ จำนวนหลายอัตรา วุฒิปริญญาตรี บัดนี้-7ก.พ.60 อัตราเงินเดือน 15,060 บาท (ปรับขึ้นทุกปี ปีละ 2 ครั้ง) คุณสมบัติเฉพาะ 1. วุฒิ ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็ นทหารกองหนุน) 3. อายุไม่เกิน 35 ปี Advertisement เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob/ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้นล่าง ตั้งแต่บัดนี้-7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30–16.30 น. โทรศัพท์ 02-256-4408,02-256-5048 โปรดแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อยเหมาะกับการสมัครงาน ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะฟองน้ำ  

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ปวช.บัดนี้เป็นต้นไป

  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัคร นายช่างกายอุปกรณ์ ระดับ 1 ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา (เงินเดือน 9,410 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท และค่าตอบแทน Top Up 840 บาท) ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ ปฏิบัติงานช่างกายอุปกรณ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่างกายอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ช่วยตรวจวัดส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วย และให้การวินิจฉัยเพื่อออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่ไม่ซับซ้อน เช่น เบรส แขนเทียม ขาเทียม เท้าเทียม และรองเท้าชนิดต่างๆ ให้ถูกต้อง ตลอดจนช่วยตกแต่ง ดัดแปลง แก้ไข เสริมแต่ง และพัฒนาอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้เหมาะสมกับความพิการ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จำกัดสาขา 2. เพศชาย (ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน) 3. อายุระหว่าง 18 – […]

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช. บัดนี้-31ก.ค.60

  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 2 อัตรา 1. ปฏิบัติติหน้าที่เป็นผู้ช่วยงานบริการตามคำแนะนำของนักกิจกรรมบำบัด/กายภาพบำบัด 2. ดูแลตรวจเช็คครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ ในหน่วย 3. บันทึกและรวบรวมสถิติงานของตนเองในแต่ละวัน 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ม.6/ปวช.) 2. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเพศชาย (ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน) 3. อายุระหว่าง 19 – 35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2525 – 2541) การติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอนุตา เหมือนสวรรค์ เบอร์โทรศัพท์ 02-2564433 ระหว่างเวลา 8.30 –16.30 น.ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการสมัครงาน […]

(สมัครออนไลน์ได้)รพ.จุฬาลงกรณ์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีหลายอัตรา บัดนี้-7ก.พ.60

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 สังกัดฝ่ายประชาสัมพันธ์ จำนวนหลายอัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,060 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-7 ก.พ.60 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้  

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-12ก.ย.59 เงินเดือน15,060

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางด้านสังคมศาสตร์ เงินเดือน 15,060 บาท ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้นล่าง ตั้งแต่บัดนี้-12 ก.ย.59 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2256-4408    

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 บัดนี้-1ส.ค.59

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,060 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-1 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้

(5อัตรา) รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. บัดนี้-29ก.ค.59

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา คุณวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ตั้งแต่บัดนี้-29 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู ระดับ 1-4  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 4  อัตรา อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิพร้อมเงินค่าครองชีพ ดังนี้ – วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ขั้น 9,410 บาท  + ค่าครองชีพ 2,000 บาท – วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)        ขั้น 8,750 บาท  + ค่าครองชีพ 2,000 บาท หน้าที่ความรับผิดชอบ งานลงทะเบียนผู้ป่วยฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู สนับสนุนการบริการ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรในหน่วยงาน  และผู้มารับบริการ ทำงานธุรการหน่วยในการจัดทำ และผลิตเอกสาร ทำการจัดเก็บข้อมูล รวบรวม และทำรายงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1) วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ม.6/ปวช.) 2) ไม่จำกัดเพศ […]

1 2