เทศบาลตำบลหัวดง เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 (31 ก.ค. – 22 ส.ค.56)

Advertisement เทศบาลตำบลหัวดง เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 จำนวน 7 อัตรา  (31 ก.ค. – 22 ส.ค.56) Advertisement   เทศบาลตำบลหัวดง  เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 มีรายละเอียดดังนี้ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน  1  อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน  5  อัตรา ได้แก่ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นายช่างโยธา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน  1  อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ วิธีการรับสมัครงานราชการ เทศบาลตำบลหัวดง Advertisement จำหน่ายใบสมัครและคู่มือการสมัครสอบในราคาชุดละ 50 บาท ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม […]

error: