เทศบาลตำบลหัวดง เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 (31 ก.ค. – 22 ส.ค.56)

เทศบาลตำบลหัวดง เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 จำนวน 7 อัตรา  (31 ก.ค. – 22 ส.ค.56)

เทศบาลตำบลหัวดง สมัครงาน

 

เทศบาลตำบลหัวดง  เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 มีรายละเอียดดังนี้

 • สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน  1  อัตรา ได้แก่
  • เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
 • สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน  5  อัตรา ได้แก่
  • เจ้าพนักงานธุรการ
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  • นายช่างโยธา
  • เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
 • สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน  1  อัตรา ได้แก่
  • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

วิธีการรับสมัครงานราชการ เทศบาลตำบลหัวดง

 • จำหน่ายใบสมัครและคู่มือการสมัครสอบในราคาชุดละ 50 บาท ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2556
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่  สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
 • โทร. 0 4373 1014

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 29 ส.ค.56 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
และทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ข่าวประชาสัมพันธ์)

 

[highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานเทศบาลตำบลหัวดง / คุณสมบัติทั่วไป / เอกสารที่ใช้ในการสมัคร[/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: