อบต.แม่เงา จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 (16 ก.ย.-4 ต.ค.56)

Advertisement อบต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 จำนวน 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.-4 ต.ค.56 Advertisement คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ตำแหน่งที่เปิดรับ ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา Advertisement ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา   สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบถามรายละเอียดโทร […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง (21 ส.ค – 3 ก.ย.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง (21 ส.ค – 3 ก.ย.56)   1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา ระดับการศึกษา :  ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา […]

1 2 3