องค์การเภสัชกรรม รับสมัครลูกจ้างประจำ46อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-10พ.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศองค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 1.ตำแหน่งพนักงาน จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา: ปวส. 2.ตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 45 อัตรา วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี จำนวน 1 คน – ปวส. จำนวน 1 คน – ปวช. จำนวน 2 คน – ม.6 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คน – ม.6 จำนวน 21 คน – ม.3/ม.6 จำนวน 17 คน อัตราเงินเดือน – ปริญญาตรี 16,830 บาท – (ปวส.) […]

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง177 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.เอก บัดนี้-30ต.ค.66

  ประกาศองค์การเภสัชกรรม การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 1. ตำแหน่งพนักงาน 93 อัตรา 2. ตำแหน่งลูกจ้างประจํา 76 อัตรา 3. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : – ปริญญาเอก ได้รับ 37,500 บาท ระดับ 5 ได้รับ 37,500 บาท ระดับ 5 – ปริญญาโท (ต่อจาก ป.ตรีหลักสูตร 6 ปี) ได้รับ 25,540 บาท ระดับ 5 – ปริญญาโท (ต่อจาก ป.ตรีหลักสูตร 4 ปี) ได้รับ 21,250 บาท ระดับ 5 – ปริญญาตรี ได้รับ […]

137อัตรา!! องค์การเภสัช รับสมัครพนักงาน-ลูกจ้าง วุฒิ ม.3-ป.เอก

  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 137 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com บัดนี้-3พ.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การเภสัช รับสมัครบรรจุพนักงาน65อัตรา ป.ตรี/ป.โทเภสัชศาสตร์ บัดนี้-7ม.ย.66

  องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคลากร ผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่งนักวิจัย เภสัชกร นักการตลาด 65 อัตรา สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารทาง e- mail : [email protected] บัดนี้-7 เม.ย.66 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gpo.or.th หรือ www.facbook.com /HRGPO โทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

วันนี้วันสุดท้าย! องค์การเภสัชฯ รับสมัครบรรจุพนักงาน56อัตรา วุฒิ ป.ตรี เภสัชฯ สมัครทางอีเมล์

  องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคลากร ผู้สาเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตาแหน่ง เภสัชกร นักการตลาด เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และเจ้าหน้าที่พัสดุ จานวน 56 อัตรา สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม รับสมัครทางอีเมล์ บัดนี้-22มี.ค.66 โทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครเป็นพนักงาน-ลูกจ้าง วุฒิ ม.3-ป.โท

  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 121 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ปฏิบัติงาน กทม.(พระราม6), สระบุรี, ปทุมธานี, ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ บัดนี้-23พ.ย.65 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชฯ รับสมัครพนักงาน74อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-30พ.ค.65

  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 74 อัตรา พนักงาน 1. นักวิทยาศาสตร์ 4 (1495) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 ป.ตรี สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ 2. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 (1949) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 ป.ตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิศวกรรม คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3. บุคลากร 4 (2285) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 ป.ตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด) 4. บุคลากร 4 (0429) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 ป.ตรีสาขาทางด้านสังคมศาสตร์ (ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด) […]

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครลูกจ้างวุฒิ ม.3/ม.6 บัดนี้-15มี.ค.65

  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 95 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2565 องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 1. ลูกจ้างชั่วคราว (10156) 1 อัตรา สังกัด แผนกมาตรฐานและวิเคราะห์คุณภาพด้านเภสัชภัณฑ์ กองสอบเทียบและทดสอบสำนักอำนวยการ 2. ลูกจ้างชั่วคราว (11272-75)(11278) 5 อัตรา สังกัด แผนกบริหารจัดการคุณภาพ 4 กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 3. ลูกจ้างชั่วคราว (11285-86) 2 อัตรา สังกัด แผนกชีววิเคราะห์ กองควบคุมคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 4. ลูกจ้างชั่วคราว (11283) 1 อัตรา […]

องค์การเภสัช ยืนยันยา “ฟาวิพิราเวียร์” เพียงพอรองรับผู้ป่วย

องค์การเภสัชกรรม ยันสำรองยา ” ฟาวิพิราเวียร์ ” รองรับผู้ป่วยโควิดเพียงพอ เผยมี 24 ล้านเม็ด ผลิตเพิ่มอีก 60 ล้านเม็ด รวม 84 ล้านเม็ด กระจาย รพ.แม่ข่ายต่างๆแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง วันที่ 26 ก.พ.2565 ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศ ทำให้มีความต้องการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 องค์การเภสัชกรรมได้มีการบริหารจัดการสำรอง “ยาฟาวิพิราเวียร์” ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยขณะนี้มีการสำรอง 24 ล้านเม็ด และทำการผลิตเพิ่มเติมอีก 60 ล้านเม็ด รวมทั้งสิ้น 84 ล้านเม็ด เพื่อกระจายสู่หน่วยบริการแม่ข่ายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการสำรองไว้ที่หน่วยบริการต่างๆ ทั่วประเทศอีกจำนวนหนึ่ง ภญ.ศิริกุล ระบุอีก ยาฟาวิพิราเวียร์ ทั้งหมดได้จัดสรรให้กับหน่วยบริการ หรือ โรงพยาบาลแม่ข่ายต่างๆ ตามการบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง โดยองค์การเภสัชกรรม เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งกระจายตามการจัดสรรให้กับหน่วยบริการแม่ข่ายในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นหน่วยงานแม่ข่ายจะทำการบริหารจัดการและกระจายให้แก่หน่วยบริการลูกข่ายในแต่ละพื้นที่ต่อไป […]

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงาน-ลูกจ้าง บัดนี้-16ก.พ.65

  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-16 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. นักการตลาด 5 (0279)(0559)(2101) จำนวน 3 อัตรา สังกัด แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล กองการขาย ฝ่ายการตลาดและการขาย 2. นักการตลาด 5 (0542) จำนวน 1 อัตรา สังกัดแผนกบริหารการขายภาคเอกชน กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย 3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 (1962) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 4. ลูกจ้างประจำ (52871)(52708) จำนวน 2 อัตรา สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม […]

1 2 4
error: