วันนี้วันสุดท้าย! องค์การเภสัชฯ รับสมัครบรรจุพนักงาน56อัตรา วุฒิ ป.ตรี เภสัชฯ สมัครทางอีเมล์

Advertisement Advertisement Advertisement   องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคลากร ผู้สาเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตาแหน่ง เภสัชกร นักการตลาด เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และเจ้าหน้าที่พัสดุ จานวน 56 อัตรา สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม รับสมัครทางอีเมล์ บัดนี้-22มี.ค.66 โทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครเป็นพนักงาน-ลูกจ้าง วุฒิ ม.3-ป.โท

  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 121 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ปฏิบัติงาน กทม.(พระราม6), สระบุรี, ปทุมธานี, ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ บัดนี้-23พ.ย.65 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชฯ รับสมัครพนักงาน74อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-30พ.ค.65

  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 74 อัตรา พนักงาน 1. นักวิทยาศาสตร์ 4 (1495) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 ป.ตรี สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ 2. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 (1949) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 ป.ตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิศวกรรม คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3. บุคลากร 4 (2285) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 ป.ตรีสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด) 4. บุคลากร 4 (0429) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 ป.ตรีสาขาทางด้านสังคมศาสตร์ (ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด) […]

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครลูกจ้างวุฒิ ม.3/ม.6 บัดนี้-15มี.ค.65

  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 95 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2565 องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ 1. ลูกจ้างชั่วคราว (10156) 1 อัตรา สังกัด แผนกมาตรฐานและวิเคราะห์คุณภาพด้านเภสัชภัณฑ์ กองสอบเทียบและทดสอบสำนักอำนวยการ 2. ลูกจ้างชั่วคราว (11272-75)(11278) 5 อัตรา สังกัด แผนกบริหารจัดการคุณภาพ 4 กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 3. ลูกจ้างชั่วคราว (11285-86) 2 อัตรา สังกัด แผนกชีววิเคราะห์ กองควบคุมคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 4. ลูกจ้างชั่วคราว (11283) 1 อัตรา […]

องค์การเภสัช ยืนยันยา “ฟาวิพิราเวียร์” เพียงพอรองรับผู้ป่วย

องค์การเภสัชกรรม ยันสำรองยา ” ฟาวิพิราเวียร์ ” รองรับผู้ป่วยโควิดเพียงพอ เผยมี 24 ล้านเม็ด ผลิตเพิ่มอีก 60 ล้านเม็ด รวม 84 ล้านเม็ด กระจาย รพ.แม่ข่ายต่างๆแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง วันที่ 26 ก.พ.2565 ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศ ทำให้มีความต้องการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 องค์การเภสัชกรรมได้มีการบริหารจัดการสำรอง “ยาฟาวิพิราเวียร์” ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยขณะนี้มีการสำรอง 24 ล้านเม็ด และทำการผลิตเพิ่มเติมอีก 60 ล้านเม็ด รวมทั้งสิ้น 84 ล้านเม็ด เพื่อกระจายสู่หน่วยบริการแม่ข่ายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการสำรองไว้ที่หน่วยบริการต่างๆ ทั่วประเทศอีกจำนวนหนึ่ง ภญ.ศิริกุล ระบุอีก ยาฟาวิพิราเวียร์ ทั้งหมดได้จัดสรรให้กับหน่วยบริการ หรือ โรงพยาบาลแม่ข่ายต่างๆ ตามการบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง โดยองค์การเภสัชกรรม เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งกระจายตามการจัดสรรให้กับหน่วยบริการแม่ข่ายในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นหน่วยงานแม่ข่ายจะทำการบริหารจัดการและกระจายให้แก่หน่วยบริการลูกข่ายในแต่ละพื้นที่ต่อไป […]

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงาน-ลูกจ้าง บัดนี้-16ก.พ.65

  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-16 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. นักการตลาด 5 (0279)(0559)(2101) จำนวน 3 อัตรา สังกัด แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล กองการขาย ฝ่ายการตลาดและการขาย 2. นักการตลาด 5 (0542) จำนวน 1 อัตรา สังกัดแผนกบริหารการขายภาคเอกชน กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย 3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 (1962) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกจัดซื้อวัตถุดิบ กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ 4. ลูกจ้างประจำ (52871)(52708) จำนวน 2 อัตรา สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม […]

อภ.เปิดขายชุดตรวจ ATK วันแรก 35 บาท เตรียมขายออนไลน์ 17 ม.ค. นี้

อภ.เปิดขายชุดตรวจ ATK ชิ้นละ 35 บาท พร้อมเปิดขายออนไลน์ 17 ม.ค. นี้ เตรียมประเมินความต้องการ เพื่อจัดส่งเพิ่มเติม เผยสั่งซื้อเพิ่มอีก 3.5 ล้านชุด เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2565 ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รอง ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า ขณะนี้เรามี ATK ในสต๊อกคือ 3 ล้านชุด วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดขายในร้านขายยาของ อภ. ทั้ง 8 สาขา สำหรับสาขาสำนักงานใหญ่พระราม 6 เตรียมไว้ 1,000 กล่อง ส่วนสาขาอื่นเฉลี่ยแห่งละ 100 กล่อง โดย 1 กล่อง จะมีชุดตรวจ 20 ชิ้น ราคาชิ้นละ 35 บาท โดยปกติแล้ววันเสาร์-อาทิตย์ ร้านยาจะปิดบริการ แต่ในที่ 17 […]

อภ.ทยอยปล่อย ATK 3 ล้านชุด ราคาถูกกว่าเดิม เซ็นซื้อเพิ่มอีก 3.5 ล้านชุด

อภ.เผยมีชุดตรวจ ATK ในคลัง 3 ล้านชุด ทยอยขายราคาทุน 35 บาทต่อชุด ราคาถูกกว่าเดิม เซ็นสัญญาประมูลเพิ่ม 3.5 ล้านชุด ทยอยส่งมอบจากนี้สัปดาห์ละ 1 ล้านชุด เมื่อวันที่ 11 ม.ค.65 นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ให้สัมภาษณ์กรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธาราณสุข (สธ.) มอบหมายให้ อภ.จัดหาชุดตรวจ ATK มาขายประชาชนในราคาทุน ว่า อภ.มีคู่ค้าชุดตรวจ ATK ที่ได้รับอนุญาตนำเข้ากว่า 100 บริษัท ทำให้ อภ.สามารถ Bid ราคาจากผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าชุดตรวจ ATK ในประเทศได้ โดย อภ.ไม่ต้องเป็นผู้นำเข้าเอง ขณะนี้ อภ.ประมูลชุดตรวจใน 2 บริษัท และจำหน่ายให้ประชาชนอยู่ในขณะนี้ โดยจากการ Bid ครั้งที่ผ่านมาเซ็นสัญญาเมื่อวันที่ 11 ม.ค. […]

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 126 อัตรา

  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 126 อัตรา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.3 /ม.6 /ปวช. /ปวส. /ป.ตรี สมัคร ตั้งแต่ 3 – 17 พฤศจิกายน 2564 ประกาศองค์การเภสัชกรรม การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 1. พนักงาน  17 อัตรา ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 2. ลูกจ้างประจำ 69 อัตรา ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 3. ลูกจ้างชั่วคราว 40 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี วิธีการรับสมัคร องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ และสามารถดูรายละเอียด ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ […]

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครเป็นพนักงานและลูกจ้าง126อัตรา 3-17พ.ย.64

  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 126 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 1. พนักงาน จำนวน 17 อัตรา 2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 69 อัตรา 3. ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 40 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ และสามารถดูรายละเอียด ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.gpo.or.th หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม/ข่าวรับสมัครงาน หรือทาง Facebook/HRGPO ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 4