องค์การเภสัชกรรม รับสมัครลูกจ้างวุฒิ ม.3/ม.6 บัดนี้-15มี.ค.65

 

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 95 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2565

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์

1. ลูกจ้างชั่วคราว (10156) 1 อัตรา สังกัด แผนกมาตรฐานและวิเคราะห์คุณภาพด้านเภสัชภัณฑ์ กองสอบเทียบและทดสอบสำนักอำนวยการ
2. ลูกจ้างชั่วคราว (11272-75)(11278) 5 อัตรา

สังกัด
แผนกบริหารจัดการคุณภาพ 4
กองบริหารระบบคุณภาพ 1
การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

3. ลูกจ้างชั่วคราว (11285-86) 2 อัตรา
สังกัด แผนกชีววิเคราะห์
กองควบคุมคุณภาพ 1
การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

4. ลูกจ้างชั่วคราว (11283) 1 อัตรา
สังกัด แผนกงานวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์
กองควบคุมคุณภาพ 1
การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

5. ลูกจ้างชั่วคราว (11287)(11290)(11296-97)
จำนวน 4 อัตรา สังกัด แผนกงานวิเคราะห์ 1
กองควบคุมคุณภาพ 2
การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

6. ลูกจ้างชั่วคราว (11298) (11302) 2 อัตรา
สังกัด
แผนกงานวิเคราะห์ 3
กองควบคุมคุณภาพ 2
การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

หมายเหตุ
ตำแหน่งที่ 1 ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม (ถนนพระราม 6)
ตำแหน่งที่ 2-6 ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

7. ลูกจ้างชั่วคราว (11114-16) 3 อัตรา
สังกัด
แผนกผลิตสารสกัดกัญชา
กองผลิตภัณฑ์กัญชา
ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์

8. ลูกจ้างชั่วคราว (11117-21) 5 อัตรา
สังกัด
แผนกผลิตผลิตภัณฑ์กัญชา
กองผลิตภัณฑ์กัญชา
ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์

9. ลูกจ้างชั่วคราว (01132)(O1136) 2 อัตรา
สังกัด
แผนกงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
กองอำนวยการ
โรงงานผลิตยารังสิต 1

10. ลูกจ้างชั่วคราว (01218-20) 3 อัตรา
สังกัด แผนกงานผลิต 1
กองการผลิต
โรงงานผลิตยารังสิต 1

11. ลูกจ้างชั่วคราว (01225-26) 2 อัตรา
สังกัด แผนกงานผลิต 2
กองการผลิต
โรงงานผลิตยารังสิต 1

12. ลูกจ้างชั่วคราว (01231-51)(01256-59) 25 อัตรา
สังกัด แผนกงานผลิต 5
กองการผลิต
โรงงานผลิตยารังสิต 1

13. ลูกจ้างชั่วคราว (01260)(01262-65) 5 อัตรา
สังกัด แผนกงานผลิตยาระดับทดลอง Pilot Scale
กองการผลิต
โรงงานผลิตยารังสิต 1

14. ลูกจ้างชั่วคราว (01137-39)(O1141-46) (01150-52)  12 อัตรา
สังกัด แผนกงานคลังสำรองวัตถุดิบ
กองการคลังสำรอง
โรงงานผลิตยารังสิต 1

15. ลูกจ้างชั่วคราว (01162-67) 6 อัตรา
สังกัด แผนกงานคลังสำรองบรรจุภัณฑ์
กองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1

16. ลูกจ้างชั่วคราว (01201-03)(01266) 4 อัตรา
สังกัด แผนกงานคลังสำรองยาสำเร็จรูป
กองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1
หมายเหตุ : ตำแหน่งที่ 7-16 ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) – วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ตำแหน่ง 17. ลูกจ้างชั่วคราว (01128-31) 4 อัตรา
สังกัด แผนกผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์
กองเภสัชภัณฑ์
ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์

18. ลูกจ้างชั่วคราว (01102)(01111)(01123-24) 4 อัตรา
สังกัด แผนกผลิตวัตถุดิบกัญชา
กองผลิตภัณฑ์กัญชา ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์

19. ลูกจ้างชั่วคราว (01100)(01113)(01122)
(01125-26) 5 อัตรา
สังกัด แผนกผลิตวัตถุดิบกัญชา
กองผลิตภัณฑ์กัญชา ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์
หมายเหตุ :
ตำแหน่งที่ 17-18 ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ตำแหน่งที่ 19 ปฏิบัติงานที่องค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

อัตราเงินเดือน
– ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) อัตราเงินเดือน 10,740 บาท
– ม.3/ม.6 อัตราเงินเดือน 10,150 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
  • สามารถปฏิบัติงานช่วงเวลากลางคืนได้

สถานที่และวันเวลารับสมัคร

สมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเองที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ องค์การเภสัชกรรม ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หรือที่แผนกงานบุคคล ชั้น 5 องค์การเภสัชกรรม (พระราม 6) ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2565 วันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gpo.or.th หรือ www.facebook.com/HRGPO ติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: