(สมัครออนไลน์)สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 3-12เม.ย.60

Advertisement   สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 (สงขลา) คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของสภากายภาพบำบัด 2. พยาบาล 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 (สงขลา) คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.sso.go.th หัวข้อ "รับสมัครบุคลากร" หรือเว็บไซต์ http://sso.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขัน" ภายในวันที่ 3-12 เม.ย.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวท/ปวส/อนุปริญญา บัดนี้-21มี.ค.60

  กรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 มีนาคม 2560 อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางสัตวศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ หรือ 2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางสัตวศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ สถานที่รับสมัคร : ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 13-21 มีนาคม 2560 ในวันเวลาราชการ โทร.074-312736            

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส/ป.ตรี23-31มี.ค.60

  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมี ชีววิทยา สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม ภูมิศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ – มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office – มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ เลขที่ 118/4 หมู่ 2 ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร 0 5321 8032 วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 […]

(สมัครออนไลน์)สศก.รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส/ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-31มี.ค.60

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท บรรจุในส่วนกลางและภูมิภาค เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 13-31 มี.ค.60                        

กรมธนารักษ์ รับสมัครงานวุฒิ ปวส.บัดนี้-29มี.ค.60 เงินเดือน13,285

  กรมธนารักษ์ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา รับสมัครบุคคลสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,785 บาท รวมเป็นเงินเดือนๆ ละ 13,825 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ภายในวันที่ 7-29 มี.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 เงินเดือน10,430 บัดนี้-22มี.ค.60

กรมธนารักษ์ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์ 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท วุฒิ ม.3 ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ถ.ชลเจริญ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 7-22 มี.ค.60 ในวันและเวลาราชการ  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(สมัครออนไลน์)กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุรับราชการวุฒิ ปวส/ป.ตรี15มี.ค.-4เม.ย.60

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต http://www.ldd.go.th หัวข้อ "สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน" หรือ http://ldd.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน" ภายในวันที่ 15 มี.ค.-4 เม.ย.60 1. นักสำรวจดินปฏิบัติการ เงินเดือน 15,000-16,500 บาท 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ – กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (กทม.) – กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 (อุบลราชธานี) คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุกรัษศาสตร์ และ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป 2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เงินเดือน 15,000-16,500 บาท 1 อัตรา […]

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานฯ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-21มี.ค.60

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ป.ตรี 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาทหรือตามที่ ก.พ.กำหนด 1. นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 1 (สงขลา) – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป 2. วิศวกรปฏิบัติการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ (กทม.) – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม – สอบผ่าน ก.พ. […]

คณะศิลปศาสตร์ มอ.รับสมัครงานวุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-10มี.ค.60

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิ ป.เอก หรือโท ทางภาษาไทย) ผู้สนใจสมัครโปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วน ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ (ชั้น 2 อาคารบริหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6714 ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. บัดนี้-10 มี.ค.60 (กรณีประสงค์จะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ให้ติดต่อภาควิชาสารัตถศึกษา โทร. 0-7428-9505, 0-7428-6722      

(96อัตรา)กศจ.สงขลา รับสมัครสอบครูผู้ช่วย22-28ก.พ.60

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) 15 กลุ่มวิชา 96 อัตรา ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ภายในวันที่ 22-28 ก.พ.60 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ     คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม   

1 4 5 6 9