กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี14-20มี.ค.61

Advertisement   Advertisement   กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ขอและยื่่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายในวันที่ 14-20 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครอาจารย์ คุณวุฒิ ป.โท/ป.เอก6อัตรา บัดนี้-30มี.ค.61

    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครอาจารย์ คุณวุฒิ ป.โท/ป.เอก 6 อัตรา ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารประกาศให้ครบถ้วน ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บัดนี้-30 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเอกสารประกาศฉบับที่ 1  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเอกสารประกาศฉบับที่ 2   

งานคนพิการ!! สมัครออนไลน์ได้!! กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ วุฒิ ปวช.ปฏิบัติงาน กทม.-ภูมิภาค เปิดรับสมัคร8-14ก.พ.61

    กรมชลประทาน รับสมัครบุคคล (พิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ (คนพิการ) 14 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : 1. เป็นผู้พิการประเภทพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายตามข้อ 3 (3) ของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555) และมีบัตรประจำตัวคนพิการ  2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา  ลักษณะงาน : 1. รับโทรศัพท์ และต่อสายโทรศัพท์ประจำตู้กลางโทรศัพท์ไปยังหน่วยงานภายในกรมชลประทาน  2. ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าที่ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก ตลอดจนดูแลบำรุงรักษาเครื่องโทรศัพท์  3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  ปฏิบัติงานที่ : กทม./นนทบุรี/กำแพงเพชร/อุดรธานี/นครราชสีมา/ชลบุรี/ลพบุรี/นนทบุรี/กาญจนบุรี/ประจวบคีรีขันธ์/สงขลา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://rid.job.thai.com ภายในวันที่ 8-14 ก.พ.61 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 1-7ก.พ.61

    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ภายในวันที่ 1-7 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.ไม่ต้องผ่านภาค ก 30ม.ค.-5ก.พ.61

    กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (สคว.) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เงินเดือน 11,280 บาท ปฏิบัติงานที่ ด่านตรวจพืชเบตง ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 30 ม.ค.-5 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.บัดนี้-26ม.ค.61

    กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ แขวงทางหลวงชนบทยะลา คุณวุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2) หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 9 ปี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ถ.ทุ่งควนจีน ต.ควนคลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 22-26 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-7425-0774 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-31ม.ค.61

    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ภายในวันที่ 18-31 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กองพลทหารราบที่5 รับสมัครทหารกองหนุนรับราชการเป็นนายทหารประทวน20อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช.บัดนี้-28ม.ค.61

    กองพลทหารราบที่ ๕ รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ อัตรา – เพศชาย อายุ ๑๘ – ๓๐ ปี วุฒิ ม.๖/ปวช. – รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – ๒๘ ม.ค. ๖๑ สมัครที่ กองพลทหารราบที่ ๕ (หลังใหม่ ชั้น ๓) ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารประกาศ             

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 19-31ม.ค.61

    กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางประมงน้ำจืด ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะล ทางสัตววิทยา ทางพันธุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ภายในวันที่ 19-31 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 074 312 595 […]

นายสิบภาคใต้!! กองพลทหารราบที่15 รับสมัครทหารกองหนุน วุฒิ ม.3 สอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตราสิบเอก) บัดนี้-18ม.ค.61

    กองพลทหารราบที่ 15 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (อัตราส.อ.) ประจำปี2561 จำนวน 17 อัตรา (เพศชายเท่านั้น) รับสมัคร 11-18 ม.ค.61  สมัครที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ 15 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี              

1 2 3 12