สนง.สรรพากรพื้นที่พังงา รับสมัครงานวุฒิ ปวช.13-23ธ.ค.59 เงินเดือน11,400

Advertisement Advertisement Advertisement สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท วุฒิ ปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ส่วนงานบริหารทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา ภายในวันที่ 13-23 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(ด่วน! 199อัตรา)ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครงานวุฒิการศึกษาภาคบังคับ/ม.6/ปวช บัดนี้-7ธ.ค.59

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบบริหารกลาง เพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป 106 อัตรา และปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 93 อัตรา เปิดรับสมัคร 1-7 ธ.ค.59 ตามรายละเอียดดังนี้

ด่วน! สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่12 (สงขลา) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 บัดนี้-14ต.ค.59

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี (ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เลขที่ 168 ถ.สงขลา-นาทวี อ.เมือง จ.สงขลา ภายในวันที่ 10-14 ต.ค.59  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(ด่วน! ป.ตรีทุกสาขา) สนง.สถิติกระบี่ รับสมัครงานบัดนี้-14ต.ค.59 เงินเดือน15,000

สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่หลังใหม่ ชั้น 5 ถ.อุตรกิจ จ.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ภายในวันที่ 10-14 ต.ค.59 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-7562-0066-7  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ7-25ต.ค.59 เงินเดือน15,000

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา มีความประสงค์รับสมัครงานประเภทลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา " ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท +เบี้ยเลี้ยงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ คุณสมบัติ 1. มีสัญชาติไทย 2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ 3. สามารถสื่อสาร อ่านออก เขียนได้ ในภาษากัมพูชาหรือภาษาเมียนมาเป็นอย่างดี 4. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เอกสารประกอบการรับสมัคร 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 4. รูปถ่ายจำนวน 3 รูป กำหนดการรับสมัคร ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา (ข้างดับเพลิง) เลขที่ 9 ถ.สายบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2559 – 25 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 […]

(79อัตรา ป.ตรีทุกสาขา) สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครงาน7จังหวัดภูมิภาคทั่วประเทศ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 79 อัตรา ปฏิบัติงานใน 7 จังหวัดภูมิภาคทั่วประเทศ รายละเอียดดังนี้ 1. สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 12 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราว) เงินเดือน 15,000 บาท ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ภายในวันที่ 14-22 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ (คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม)  2. สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 9 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราว) เงินเดือน 15,000 บาท ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก หลังเดิม ชั้น 2 อ.เมือง จ.ตาก โทร.0-5551-1298 ภายในวันที่ 14-23 ก.ย.59 (คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม)  3. สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 10 อัตรา […]

(13 อัตรา) กศน.ปัตตานี เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. ครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต, การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ศ.ศ. รับรอง 3. ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต, การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ศ.ศ. รับรอง 4. ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ 9 อัตรา […]

(ไม่จำกัดวุฒิ-ม.3) อบจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง ครั้งที่3/2559 เงินเดือน10,000-11,400

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา 1) เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – วุฒิ ม.3/มศ.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ – มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ – ผ่านการอบรมการใช้วิทยุแบบสังเคราะห์ความถี่ อัตราค่าตอบแทน : เดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 11,400 บาท ระยะเวลาจ้าง : ไม่เกินคราวละ 4 ปี 2) เจ้าหน้าที่ประจำรถตรวจการณ์ 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย – วุฒิ […]

(6 อัตรา)ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เงินเดือน17,290-30,000

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2559  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. อาจารย์ สาขาจุลชีววิทยา 1 อัตรา อัตราเงินเดือน – วุฒิ ป.เอก อัตราเงินเดือน 30,000 บาท – วุฒิ ป.โท อัตราเงินเดือน 24,600 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – วุฒิ ป.เอก สาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาที่เน้นทำวิจัยด้านจุลชีววิทยา หรือ – วุฒิ ป.โท สาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาที่เน้นทำวิจัยด้านจุลชีววิทยา และต้องมีวุฒิ ป.ตรี (เกียรตินิยม) สาขาจุลชีววิทยา และ – ผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปกติในแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ 2. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,290 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี สาขากายภาพบำบัด […]

(มี ป.ตรี ทุกสาขา) มอ. ปัตตานี เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน17,290

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดงานการเงินและบัญชีกองธุรการ สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,290 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ป.ตรี ทุกสาขา 2) ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร 2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,290 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ป.ตรี สาขาการบัญชี 2) ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร 3. วิศวกร จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,290 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล หรือยานยนต์ และ 2) ปวช. ช่างยนต์ และ ปวส. […]

1 11 12