กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 20-26ก.ค.60

Advertisement   Advertisement กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 20-26 ก.ค.60 ตามสถานที่ที่ปฏิบัติงานและเปิดรับสมัคร 1. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน/รับสมัคร : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทร. 0 5531 1256, 0 5531 1172 คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส. ทางพณิชยการ บริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Advertisement 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน/รับสมัคร : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. 0 […]

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นครปฐม รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ป.โท บัดนี้-17ก.ค.60

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 17,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โทร. 0-3426-1053 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร 

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ไม่ต้องผ่านภาค ก 17-21ก.ค.60

  กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะ :  – ได้รับวุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ – ได้รับวุฒิ ปวท./อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรือ – ได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ และ – มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น […]

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานขับรถ วุฒิ ป.6 บัดนี้-30มิ.ย.60

  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถ) 6 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – อายุ 25-50 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6 มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลและสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 ปี ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังที่1 พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 21-30 มิ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2441-4522 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 5 หน้า) 

(งานคนพิการ)กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.19-30มิ.ย.60

  กรมบัญชีกลาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การคลัง (ปวช.) 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ค่าครองชีพเดือนละ 2,005 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเขตคลัง 7 เลขที่ 27/12 ถ.นวเขตใต้ ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม ภายในวันที่ 19-30 มิ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี2560 วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 5-15มิ.ย.60

  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.    ตำแหน่งงาน  ลักษณะงาน  และแนวการสอบคัดเลือก      1.1    การรับสมัครจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  ดังนี้      กลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาแล้ว  (เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560)   (1)    เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์                          จำนวน        2    อัตรา (2)    ทนายความ                                       จำนวน         4    อัตรา (3)    เจ้าหน้าที่การเงิน (จ.นครปฐม)               จำนวน         1    อัตรา (4)    เจ้าหน้าที่บัญชี (จ.ฉะเชิงเทรา)               […]

(งานคนพิการ)กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา29พ.ค.-2มิ.ย.60

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองตามหน่วยงานที่มีอัตราว่างภายในวันที่ 29 พ.ค.-2 มิ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ 1. พนักงานการเงินและบัญชี  – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1 – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ – ได้รับวุฒิ ปวท./อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรือ – ได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด […]

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช/ปวท/ปวส/อนุปริญญา/ป.ตรี บัดนี้-15พ.ค.60

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา  อัตราค่าตอบแทน – ม.6 = 10,430 บาท – ปวช. = 11,280 บาท – ปวท./อนุปริญญา 2 ปี = 13,010 บาท – ปวส./อนุปริญญา 3 ปี = 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ม.6/ปวช./ปวท. หรืออนุปริญญา 2 ปี/ปวส.หรืออนุปริญญา 3 ปี ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบ้ติ 2. เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน – ปวช. = 11,280 บาท – ปวท./อนุปริญญา […]

(งานราชการคนพิการ)กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช/ปวท/ปวส/อนุปริญญา27-31มี.ค.60

  กรมสรรพสามิต รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม 2560 1. พนักงานการเงินและบัญชี 6 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท – บรรจุจังหวัดละ 1 อัตรา ได้แก่ นครนายก,หนองบัวลำภู,ลำปาง,อุทัยธานี,ภูเก็ต,ยะลา – สามารถสมัครได้ที่สำนักงานงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่เปิดรับสมัคร 2. พนักงานประจำสำนักงาน 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท – บรรจุจังหวัดละ 1 อัตรา ได้แก่ ระนอง และสำนักงานสรรพสามมิตภาคที่ 7 (นครปฐม) – สามารถสมัครได้ที่สำนักงานงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ […]

(44อัตรา)กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน สอบเข้ารับราชการ วุฒิ ม.3/ปวช.

  กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 44 อัตรา วุฒิ ม.3/ปวช. เปิดรับสมัคร 27-31 มี.ค.60 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้                  

1 2 3 5