โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 27 ธ.ค.56)

Advertisement โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ธ.ค.56 Advertisement ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี Advertisement สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ตึกอำนวยการ ชั้น 3 52 หมู่ 2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ […]

กรมสรรพาสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา

กรมสรรพาสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 -17 กันยายน 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com กรมสรรพาสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการสรรพสามิต อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ตำแหน่งว่างจังหวัดละ : 1 อัตรา (ตามพื้นที่ที่เปิดสอบ) ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ทางกฎหมาย ทางพาณิชยศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ด้านบริหารและการจัดการ ทางบัญชี ทางการศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ทางกฎหมาย […]

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาลัยมหิดล เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัดนี้ – 15 ก.ย.56

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาลัยมหิดล เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา บัดนี้ – 15 ก.ย.56     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  1 อัตรา  (ปฏิบัติงานด้านการบริการสารสนเทศและลูกค้าสัมพันธ์) เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี เงินเดือนตามคุณวุฒิและประสบการณ์ เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร 1. สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน ๑ เดือน) […]

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.  เจ้าหน้าที่ธุรการ                1  ตำแหน่ง   ปฏิบัติงานด้านรับ-ส่งเอกสาร   เปิด mail และจัดเก็บเอกสาร 2.  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ     1  ตำแหน่ง   ปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน   คุณสมบัติ 1.  จบ  ปวช.  หรือ ปวส.    ทางด้านพาณิชยศาสตร์  ถึงปริญญาตรี  ทางด้านบริหารธุรกิจ   หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.  อายุไม่เกิน  30  ปี 3.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี 4.  หากมีประสบการณ์ด้านธุรการ  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   สมัครงานราชการได้ด้วยตนเอง  หรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม   ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม  ชั้น  4   ต.ถนนขาด  อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม  73000  หรือสอบถามข้อมูลที่ 034-340040 […]

1 4 5