(สมัครออนไลน์)กรมโยธาฯ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี 18พ.ย.-9ธ.ค.59

Advertisement กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://job.dpt.go.th หรือ http://www.dpt.go.th ภายในวันที่ 18 พ.ย.-9 ธ.ค.59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อเท่านั้น)  1. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงิน และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป 2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี […]

(สมัครออนไลน์)กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบเข้ารับราชการวุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-24พ.ย.59

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1. นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง 6 ตำแหน่ง ทั้งนี้ จะมีตำแหน่งว่างภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อีก 90 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีหรือสูงกว่า 2. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 11,500-12,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ปวส.สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ และสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวท./อนุปริญญา/ปวส. หรือสูงกว่า สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://tmd.job.thai.com ภายในวันที่ 4-24 […]

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท รับสมัครบัดนี้-6ธ.ค.59

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 11 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://moph.job.thai.com ภายในวันที่ 14 พ.ย.-6 ธ.ค.59 1. นักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : – ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ป.โท หรือกรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ป.โท เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. โดยสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่างๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (สอบภาค ก. พิเศษ) ซึ่งจะรับสมัครในวันที่ 27 มี.ค.-21 เม.ย.60 2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 1 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะ […]

(สมัครออนไลน์)กรมอนามัย เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 รับสมัคร21-30พ.ย.59

กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 คุณวุฒิ ป.ตรี 9 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://job.anamai.moph.go.th (หัวข้อ "รับสมัครสอบ") ภายในวันที่ 21-30 พ.ย.59 ตลอด 24 ชม.ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ)  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. บรรณารักษ์ 1 อัตรา  สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย  เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ 2. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา สังกัด สำนักส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ […]

(มีป.ตรีทุกสาขา)กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน วุฒิป.ตรี 17-26พ.ย.59

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://deqp.job.thai.com ภายในวันที่ 17-26 พ.ย.59 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  ป.ตรี ทุกสาขา 2. นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  ป.ตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(16อัตรา มีป.ตรีทุกสาขา)ป.ป.ท.เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร21-25พ.ย.59

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 16 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://pacc.job.thai.com ภายในวันที่ 21-25 พ.ย.59   * ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป, นักทรัพยากรบุคคล, นักประชาสัมพันธ์, นักวิชาการพัสดุ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา  * ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ * ตำแหน่ง นิติกร ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมธุรกิจพลังงาน เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.โท เงินเดือน22,750 รับสมัครบัดนี้-30พ.ย.59

กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ 22,750 บาท  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://job.doeb.go.th ตลอด 24 ชม. ภายในวันที่ 8-30 พ.ย.59 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(11อัตรา)สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.โท รับสมัคร10-30พ.ย.59

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 11 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ – เป็นผู้ที่สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.โท  ผู้สนใจสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.fpo.go.th หัวข้อ "สมัครงาน" หรือ http://job.fpo.go.th ภายในวันที่ 10-30 พ.ย.59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(26อัตรา)กรมคุมประพฤติรับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี บัดนี้-21พ.ย.59

กรมคุมประพฤติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติ คุณวุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี 26 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.probation.go.th หัวข้อ "การรับสมัครสอบแข่งขันฯ ในสังกัดกรมคุมประพฤติ" หรือ https://probation.job.thai.com ภายในวันที่ 1-21 พ.ย.59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อเท่านั้น) …

(สมัครออนไลน์) BOI เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท รับสมัครบัดนี้-2พ.ย.59

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 4 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.boi.go.th หรือ https://boi.job.thai.com ภายในวันที่ 26 ต.ค.-2 พ.ย.59  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

1 54 55 56 58