กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (บัดนี้ – 9 ส.ค. 2556)

Advertisement กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (บัดนี้ – 9 ส.ค. 2556)   Advertisement     กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดสำหรับท่านที่สนใจสมัครดังนี้ Advertisement สังกัดกลุ่มงาน ตรวจสอบภายใน ส่วนกลาง กทม. อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพ 15,960 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สมัครงานราชการกรมปศุสัตว์ ด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท ราชเทวี กทม. 10400 ตั้งแต่บัดนี้ – 9 สิงหาคม 2556 โทรศัพท์ 02 653 4444 ต่อ 1213 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 9 […]

error: