กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (บัดนี้ – 9 ส.ค. 2556)

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(บัดนี้ – 9 ส.ค. 2556)

 

กรมปศุสัตว์ สมัครงาน

 

 

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดสำหรับท่านที่สนใจสมัครดังนี้

สังกัดกลุ่มงาน ตรวจสอบภายใน ส่วนกลาง กทม.
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพ 15,960 บาท
ระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ

สมัครงานราชการกรมปศุสัตว์ ด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท ราชเทวี กทม. 10400
ตั้งแต่บัดนี้ – 9 สิงหาคม 2556 โทรศัพท์ 02 653 4444 ต่อ 1213
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 9 ส.ค.56 ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์
และทางเว็บไซต์ www.dld.go.th/audit

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานกรมปศุสัตว์ / และดาวโหลดใบสมัครงานที่นี้ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: