ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 2 ธ.ค.56)

Advertisement ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 2 ธ.ค.56 Advertisement ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัย (Research Project Coordinator) เงินเดือน 20,100 บาท ขึ้นไปตามประสบการณ์และความสามารถ คุณวุฒิ ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ศูนย์ฯพิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความ การจัดการโครงการวิจัย จะ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีใจรักในด้านงานวิชาการ มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นสมัคร Advertisement 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซม. ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป 2. หลักฐานการศึกษา 3. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน 4. ใบเปลี่ยนชื่อ […]

error: