ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 2 ธ.ค.56)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 2 ธ.ค.56

สมัครงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัย (Research Project Coordinator)

  • เงินเดือน 20,100 บาท ขึ้นไปตามประสบการณ์และความสามารถ
  • คุณวุฒิ ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ศูนย์ฯพิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความ การจัดการโครงการวิจัย จะ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักในด้านงานวิชาการ มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซม. ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2. หลักฐานการศึกษา
3. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน
4. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
6. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) เช่น TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ อาคารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 ห้อง 705/1 ซ.จุฬาฯ 12 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรือส่งทางโทรสาร 0-2611-7619
หรือส่งทาง e-mail : [email protected]
สอบถามรายละเอียดโทร 0-2218-4172

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

ดาวโหลดใบสมัครที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: