การรถไฟฯ รับสมัครพนง.รถนอน37อัตรา วุฒิ ม.3 ชาย-หญิง ไม่มีรอยสัก บัดนี้-16ก.พ.66

Advertisement Advertisement   ฝ่ายบริการโดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ทำหน้าที่แทนพนักงานรถนอน 37 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 354 บาท ว่าจ้างตั้งแต่ 31มี.ค.66 และจะต่อสัญญาเมื่อผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18-35 ปี ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร) ตาไม่บอดสี สายตาดี – เพศชายต้องสูง 165 ซม.ขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 60 กก.และน้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100 (ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) หรือมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับงานด้านบริการ) – เพศหญิงต้องสูง 160 ซม.ขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก.และน้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 110 (ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) หรือมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับงานด้านบริการ) Advertisement รับสมัครบัดนี้-16ก.พ.66 เวลา 9.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ งานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร อาคารชั้น […]

เรียนจบบรรจุทันที! รับสมัครเพศชาย วุฒิ ม.3/ปวช. เป็นนักเรียนช่างการไฟฟ้า95อัตรา บัดนี้-4ก.พ.66

  โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 95 คน เปิดระบบรับสมัครระหว่างวันที่ 25 ม.ค. – 4 ก.พ. 2566 โดยกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ http://PEAEVS.thaijobjob.com (ออนไลน์ ตลอด 24 ชม.) 1.หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) 55 คน : สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.3 ในปีการศึกษา 2564 – 2565 และเกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2549 – 31 มี.ค. 2551 รายละเอียดเพิ่มเติม https://file.thaijobjob.com/prakad/peaevs202301/peaevs202301_2 2.หลักสูตรพิเศษ 1 ปี […]

829อัตรา!! ท่าอากาศยานไทย รับสมัครวุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรี บัดนี้-7ก.พ.66

  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวของ ทอท. 829 อัตรา วุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรีทุกสาขา ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 1. ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 107 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ระดับ 2 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 67 อัตรา 3. เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย ระดับ 1 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 307 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ระดับ 3 ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 10 อัตรา 5. เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ระดับ 2 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง 20 […]

สำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานถ่ายเอกสาร วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.

  สำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานถ่ายเอกสารและสำเนาดิจิตอล 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บัดนี้-31ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสนใน เขตดุสิต กทม. สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2242-5900 ต่อ 5211-14 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ไปรษณีย์เชียงใหม่ (สันป่าข่อย) รับสมัครพนักงานคัดแยก-ส่งของ บัดนี้เป็นต้นไป

  ไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่ (สันป่าข่อย) ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้รับจ้างทำของ เพื่อปฏิบัติงาน “คัดแยกไปรษณีย์” และ “รับส่งสิ่งของระหว่างสาขา” อัตราค่าจ้าง วันละ 350 บาท (ได้รับเงินค่าจ้างเป็นรายปักษ์) คุณสมบัติ – เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี – จบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นไป (ม.ต้น) – มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถยนต์ Manual ได้ มีมารยาทในการขับรถ – มีความรับผิดชอบ, ตรงต่อเวลา, สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ – สุขภาพแข็งแรง ยื่นใบสมัครฯ และสัมภาษณ์เบื้องต้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ ณ ชั้น 2 ไปรษณีย์เชียงใหม่ (สันป่าข่อย) […]

สำนักงานเลขานุการ บก.ทท.รับสมัครพนักงานบริการ วุฒิ ม.3-ปวส.26ม.ค.-1ก.พ.66

  สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ 3 ตำแหน่ง วุฒิ ม.3-ปวส.สัญชาติไทย อายุ18-30ปี ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 26ม.ค.-1ก.พ.66 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย อาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนา เขตหลักสี่ กทม. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี รับสมัครพนักงานช่วยการพยาบาล 23-27ม.ค.66

  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราการทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 10,430 บาท – ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทางด้านช่วยการพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี สมัครด้วยตนเองได้ที่ตึกอำนวยการ ชั้น 2 งานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี เลขที่ 294 หมู่ 6 ถนนปากน้ำ ตำบล รูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 23 – 27 ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมข่าวทหาร รับสมัครนักแปล(วุฒิ ป.ตรี)และพนักงานบริการ(วุฒิ ม.3) 25ม.ค.-7ก.พ.66

  กรมข่าวทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. พนักงานบริหาร 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. 2. นักวิชาการแปลและล่าม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน (หรือชนิดอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์ทำงานหรือฝึกงานด้านล่ามมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเอง 25ม.ค.-7ก.พ.66 ณ กองกลาง กรมข่าวทหาร ชั้น 3 อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-2572-1207 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.นครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 253 อัตรา บัดนี้-23ม.ค.66

  โรงพยาบาลนครปฐม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 1/2566 1. พนักงานเปล 20 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 365 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) 2. พนักงานบริการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 365 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5) 3. พนักงานบริการ (จัดเก็บขยะ) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 365 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) 4. พนักงานบริการ (ความสะอาด) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 365 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) 5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ […]

ม.มหิดล รับสมัคร รปภ.วุฒิ ม.3/ม.6 สมัครออนไลน์บัดนี้-20ม.ค.66

  คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร) 4 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย วุฒิ ม.3/ม.6 สุขภาพแข็งแรง หากสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบสัมภาษณ์, การทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย, ทดลองปฏิบัติงาน 2 วัน (โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน) สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ – การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม) – รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (กรณีปฎิบัติงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) – ตรวจสุขภาพประจำปี – ประกันสุขภาพกลุ่ม – เงินเพิ่มพิเศษจากผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (กรณีปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี) – ฯลฯ สมัครด้วยตนเอง/ผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment บัดนี้-20ม.ค.66 เวลา 16.00 น. […]

1 2 47