สสจ.อยุธยา รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล วุฒิ ม.3 ตั้งแต่ 3-21เม.ย.66

Advertisement Advertisement   สสจ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Advertisement ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลเสนา เงินเดือน 10430 บาท – ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน มีความรู้ความสามารถและความำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ช่วยพยาบาลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเสนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 – 21 เมษายน พ.ศ. 2566 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การรถไฟฯ รับสมัครช่างฝีมือ วุฒิ ม.3 เพศชาย 3-12เม.ย.66

  งานเครื่องกลบำรุงทางหนักกรุงเทพ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ตำแหน่งช่างฝีมือ 5 อัตรา ค่าจ้างวันละ 354 บาท ผู้สมัครต้องสัญชาติไทย เพศชาย พ้นภาระทางทหาร อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3 หากมีทักษะด้านเชื่อมโลหะจะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเองที่ ที่ทำการงานเครื่องกลบำรุงทางหนักกรุงเทพ (บริเวรณย่านสถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา) 3-12เม.ย.66 โทร.089-5154755 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง รับสมัครคนขับรถยนต์ บัดนี้-20มี.ค.66

  สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,500 บาท ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย วุฒิ ม.3 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ (โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน) (ถ้ามี) ไม่มีภาระในการการเกณฑ์ทหารในช่วงเวลาปฏิบัติงาน สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารสํานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง บัดนี้-20มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

งานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา รับสมัคร พนง.คุมประแจ วุฒิ ม.3 20-28มี.ค.66

  งานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ตำแหน่งพนักงานคุมประแจ 9 อัตรา ค่าจ้างวันละ 354 บาท เพศชาย วุฒิ ม.3 อายุ 18-35 ปี ตาไม่บอดสี หูได้ยินเสียงชัดเจน สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการงานเดินรถแขวงฉะเชิงเทรา ภายในวันที่ 20-28มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์รักษาความปลอดภัย บก.ทท.รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ปวส.

  ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ศรภ. 17 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส.ทุกสาขา สมัครด้วยตนเอง 20-24มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ณ กองกำลังพล ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เขตบางเขน กทม. โทร.0-2521-0130 ถึง 9 ต่อ 2276 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี 8อัตรา บัดนี้-24มี.ค.66

  กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ 1. พนักงานโรงพิมพ์ 1 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส. 2. พนักงานบริการ 3 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส. 3. เจ้าหน้าที่พิมพ์แผนที่ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.การพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟิก 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรี 5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวส.สาขาการเงินและบัญชี 6. เจ้าหน้าที่ขายและบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวส. สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-24มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) ม.3 บัดนี้-17มี.ค.66

  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นจ้างทำของ (จ้างเหมา) ด้วย ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพังงา มีความประสงค์จะรับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพังงา ,ท้ายเหมือง ,ตะกั่วทุ่ง โคกกลอย ,ทับปุด ,ลำแก่น จำนวน 1 ราย จึงกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ อายุและเพศ ต้องเหมาะสม กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ – คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ (แล้วแต่กรณี) ของกรมการขนส่งทางบก ขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพังงา ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 18.3๐ – 16.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณ ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 13-17มี.ค.66

  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2655 1. พยาบาลวิชาพ 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม/อนามัยุมชน/อนมัยสิ่งแวดล้อม 3. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา – ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสามัญ(ม.6) 4. พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา – ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสามัญ(ม.6) 5. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา – ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสามัญ(ม.6) 6. พนักงานประจำตึก 1 อัตรา – ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสามัญ(ม.6) 7. พนักานเปล 1 อัตรา […]

47อัตรา!! อบจ.พิษณุโลก รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 47 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 1.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา 2. ครูอาสาพัฒนาการกีฬา 1 อัตรา 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา 5. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา 6. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา 7. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา 8. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) 9. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา 10 . พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 7 อัตรา 11. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 7 อัตรา 12. พนักงานขับรถยนต์ […]

สหฟาร์ม รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้เป็นต้นไป

  บริษัท สหฟาร์ม จำกัด รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง สมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถามตามเบอร์โทรที่แนบในแต่ละลิ้งค์ 1. หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยา (ประจำจังหวัดลพบุรี) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีสาขาวิชา จุลชีววิทยา ผ่านอบรมมาตรฐาน ISO 17025 มีทักษะภาษาอังกฤษเกณฑ์ดี รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร https://www.jobbkk.com/jobs/detail/18711/1101919 2. พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม.(เขตคลองสามวา,เขตบึงกุ่ม,เขตคันนายาว,เขตมีนบุรี) อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร https://www.jobbkk.com/jobs/detail/18711/784777 3. พนักงานช่างซ่อมบำรุงโรงงาน (จ.ลพบุรี) 10 อัตรา ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร(เขตคันนายาว), ลพบุรี(ชัยบาดาล) วุฒิ ปวช.-ป.ตรี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร https://www.jobbkk.com/jobs/detail/18711/1061306 4. เจ้าหน้าที่ Food science ปฏิบัติงานเพชรบูรณ์(บึงสามพัน), ลพบุรี(ชัยบาดาล) วุฒิ […]

1 2 50