ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (30 ต.ค. – 6 พ.ย.56)

Advertisement ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. – 6 พ.ย.56   Advertisement     ชื่อตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : Advertisement ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านด้านกฎหมาย 2. รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดำเนินทางคดี 3. รับผิดชอบงานพิจารณาตรวจร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 4. รับผิดชอบงานด้านการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพัน 5. รับผิดชอบงานด้านการสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการและการร้องทุกข์หรือการอุทธรณ์ 6. รับผิดชอบงานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี […]

error: