ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (30 ต.ค. – 6 พ.ย.56)

ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. – 6 พ.ย.56

 

ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

 

ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านด้านกฎหมาย
2. รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดำเนินทางคดี
3. รับผิดชอบงานพิจารณาตรวจร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4. รับผิดชอบงานด้านการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพัน
5. รับผิดชอบงานด้านการสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการและการร้องทุกข์หรือการอุทธรณ์
6. รับผิดชอบงานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี
7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทาง http://www.rmuti.ac.th/2012/index.php/th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: